Tata Steel schrapt achthonderd banen in IJmuiden

IJMUIDEN - Tata Steel schrapt achthonderd banen in zijn staalfabriek in IJmuiden, meldt het bedrijf. De staalmarkt heeft het volgens Tata Steel al enige tijd zwaar en om ook in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven, wil de staalproducent de personeelskosten verder verlagen 


In totaal werken 11.500 mensen voor Tata Steel in Nederland. In de fabriek in IJmuiden werken 9200 mensen. Het gaat allereerst om ongeveer 500 eigen Tata Steel-medewerkers, vooral in management-, staf- en ondersteunende functies. Het bedrijf meldt dat er niet wordt ingegrepen in de vijfploegendienst. Het sluit gedwongen ontslagen niet uit en gaat met de vakbonden in gesprek over een sociaal plan. Bij de overige 300 arbeidsplaatsen betreft het werk van inhuurkrachten en het niet invullen van vacatures die niet direct aan de productie gerelateerd zijn


Groener
Tata Steel noemt de maatregelen ook in het belang van de transformatie naar een schoner, groener en circulairder staalbedrijf: „Daar wordt nu én komende jaren flink in geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk om een stevige concurrentiepositie te hebben én te behouden en wendbaar genoeg te zijn om in te spelen op snel veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Zeker wanneer in toenemende mate landen een actievere industriepolitiek voeren, waardoor ook een gelijk speelveld in Europa verstoord wordt.”