Streven naar een circulaire economie met duurzaam aluminium

Aluminium is duurzaam, sterk, gaat ontzettend lang mee en kan gemakkelijk worden hergebruikt. Het metaal van de toekomst heeft unieke eigenschappen, oneindige toepassingen en ontwerp mogelijkheden, en past uitstekend in een circulaire economie.

 
“Hydro is door de hele keten van aluminiumproductie heen vertegenwoordigd, waardoor we een grote rol kunnen spelen in het verhogen van de duurzaamheid en circulariteit”, zegt Nicole le Sage, Sustainability Communications bij Hydro. “Naast de productie van primair aluminium, geëxtrudeerde producten en recycling, extraheren we bauxiet, raffineren we aluminiumoxide en genereren we energie.”
 

Aluminium en de Levens Cyclus Analyse (LCA)
Het winnen en bewerken van aluminium heeft impact op het milieu. Met het oog op duurzaamheid en circulaire productie, wordt het steeds belangrijker voor Hydro om te weten welke impact hun profielen hebben op het milieu. Hydro is een multinational van Noorse origine. In de Benelux produceert Hydro profielen van aluminium op vijf extrusielocaties. Deze profielen worden onder andere gebruikt in de bouw, bij het maken van lichtmasten of als lichtgewicht constructiemateriaal in trailers, bussen en treinwagons. Hydro wil de milieu-impact van haar activiteiten verminderen en klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarom hebben zij tijd en middelen gestoken in een complete LCA-studie. De LCA laat onder andere zien waar zij kunnen verbeteren om de CO2-uitstoot van de producten te verminderen en zo bij te dragen aan de Hydro-klimaatambitie: net-zero emissies in 2050 of eerder.
 
 

Milieu-impact in het offertestadium
De LCA leverde Hydro Extrusions Benelux een praktisch hulpmiddel op. Voor de sales-afdeling van Pole Products (lichtmasten divisie) werd een rekentool ontwikkeld. Daarin zijn alle bouwstenen van de levenscyclus opgenomen. Met die tool kunnen de sales-medewerkers verschillende scenario’s uitwerken en de milieu-impact berekenen in het offertestadium.
 


 
Het ontwikkelen van die rekentool was alleen mogelijk na een LCA op maat. Dit maatwerk was belangrijk om accuraat de impact te meten en verminderen. 
 
 

Verantwoording afleggen klimaatdoelstellingen
Naast de rekentool heeft Hydro nu een precieze toetsing van de milieu-impact. Dat is gunstig voor bedrijven die al relatief duurzaam produceren. Uiteindelijk moet Hydro ook verantwoording afleggen over zijn bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Voor bouwprojecten wordt gevraagd naar de de milieuprestatie van Hydro’s producten. Als Hydro de impact niet zelf doorrekent, wordt de impact van producten getoetst aan standaardwaarden. En die waarden zijn vaak ongunstig. Met de LCA’s heeft Hydro een gevalideerd overzicht van de milieu-impact van zijn extrusieproducten. Klanten krijgen meer inzicht via de MKI-scores en EPD’s. Met deze analyse hebben alle afdelingen inzicht in hun stuk van de taart en weet Hydro gelijk waar geïnvesteerd moet worden om nog duurzamer te produceren.
 
 
 
Aluminium gemaakt van hernieuwbare energie of gerecycleerd materiaal helpt de footprint drastisch te verkleinen. 
 
 
Het ene aluminium is het andere niet
Nicole le Sage: “Het is belangrijk dat consumenten weten waar het aluminium vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd”. “Hoewel aluminium er aan de buitenkant hetzelfde uitziet en de eigenschappen dezelfde zijn, is er wel een wezenlijk verschil in de carbon footprint. Aluminium is 100% recycleerbaar, keer op keer, zonder verlies van kwaliteit. Het recycleren van aluminium verbruikt slechts 5% van de energie die nodig is om aluminium te maken uit primair metaal.” Daarnaast is er een onderscheid tussen postconsumer schroot – dat al een leven gehad heeft en daarna wordt gerecycleerd – en preconsumer schroot – productieafval dat meteen wordt teruggebracht in het proces. Postconsumer schroot heeft een veel lagere milieubelasting. Hydro werkt eraan om zowel de uitstoot van producties nog verder terug te dringen als te investeren in technologie die ons in staat stelt om het aandeel postconsumer schroot te verhogen.
 


Duurzaamheid geïntegreerd vanaf het ontwerp
De meeste kosten van een product en de gevolgen voor het milieu worden vroeg in het ontwerpproces op de tekentafel vastgelegd.Hydro EcoDesign heeft als doel om de ecologische footprint van de producten van de klant te verbeteren en de circulaire economie te bevorderen door slimmer en groener te ontwerpen. Denk hierbij onder meer aan materiaalkeuze, prestaties van legeringen, gewichtsbesparing en ontwerpen voor hergebruik.De complete keten
Duurzaamheid betreft ook de gehele waardeketen. In juli 2022 heeft Hydro voor alle vestigingen in de Benelux de ASI Chain of Custody (CoC) Standard behaald. Deze norm stelt eisen aan de totstandkoming van CoC-materiaal, dat wordt geproduceerd en verwerkt in de aluminium waardeketen. Op deze manier dragen zij bij aan milieu- en sociale doelstellingen binnen de gehele aluminiumindustrie.
 
 
Het recycleren van aluminium verbruikt slechts 5% van de energie die nodig is om aluminium te maken uit primair metaal. 
 
 
Recyling in de Benelux regio
Hydro’s grootste recyclage-unit in Europa bevindt zich in het Belgische Ghlin. Door het gebruik van wind- en zonne-energie is deze site voor meer dan 90% zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. Daarnaast heeft de locatie in Drunen ook een recycling unit. Maar ook de andere sites in de Benelux zetten volop in op de duurzame transitie. Door deze recyclage-units kan aluminium schroot lokaal opgehaald en verwerkt worden. Hoe meer postconsumer schroot kan worden toegevoegd aan de legeringen, hoe meer de CO2-uitstoot richting nul gaat.
 
 

Closing the loop
Hydro Extrusions Benelux streeft naar verbetering op twee gebieden: (1) de inzameling van afgedankte producten en (2) de verbetering van de recyclagecapaciteit. De ambitie is om meer post-consumer schroot te verwerken in producten. Het streven is een stijging van 29% tegen 2025. Daarom werkt Hydro nauw samen met klanten om aluminium schroot in de kringloop te houden, en zien vanuit de markt een groeiende interesse om deel te nemen aan het Closing the Loop-systeem.
 

Duurzaamheidsrapport
De prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn terug te vinden in het Hydro Extrusions Benelux duurzaamheidsrapport (Engelstalig). De versie 2022 is nu beschikbaar. Klik HIER