sociaal akkoord biedt zekerheid en pijnpunten

Vertrouwen, stabiliteit en zekerheid. Koninklijke Metaalunie heeft vanaf de formatie van de zittende regering deze woorden steeds gebruikt, want dat is wat Nederland nodig heeft om uit de crisis te komen. En dat is het belangrijkste wat het sociaal akkoord ook biedt, zelfs met de wetenschap dat zekerheid ook een beetje pijn kan doen.

Juist die zekerheid zal werknemers en werkgevers weer meer vertrouwen geven. Dat zal de economie weer de broodnodige duw omhoog geven. Iets wat ook al enigszins in de lucht zit bij ondernemers, getuige de eerste cijfers van de Economische Barometer van Metaalunie van het eerste kwartaal 2013. Op dit moment gaat het in het MKB-metaal nog onveranderd slecht, maar de ondernemers kijken iets positiever naar de toekomst. Dat sociale partners en regering elkaar op een aantal majeure thema´s hebben gevonden juicht Metaalunie dus toe. Zo´n akkoord kent altijd winst- en pijnpunten. Winst voor het mkb-metaal is onder andere het vervallen van het arbeidsgehandicaptenquotum.

Wat betreft het ontslagrecht vindt Metaalunie het positief dat de preventieve toets in het kader van ontslag gehandhaafd blijft. Metaalunie is altijd voorstander geweest om onderscheid te maken tussen ontslag op economische gronden en ziekte versus ontslag in de persoon gelegen. Hier zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt. Wel merkt Metaalunie op dat de hoogte en voorwaarden van de transitievergoedingen die in het akkoord zijn afgesproken anders uitpakken dan in de huidige ontslagmethodieken, waarbij de nieuwe systematiek niet altijd beter is. Het feit dat de WW in ieder geval twee jaar op een reëel niveau blijft is dan weer positief, dat houdt de arbeidsmarkt soepel.

Er zijn ook punten die zeker nog aandacht vragen, vooral in de uitwerking. Want met name hierin zal zichtbaar worden waar de echte winst- en pijnpunten van dit akkoord komen te liggen