Raad van Accreditatie geeft accreditatie af voor Applus RTD Certification B.V.


Per 25 september jl. heeft de Raad van Accreditatie een relatief nieuwe speler op de markt geaccrediteerd, te weten Applus RTD Certification B.V. Een keuringsinstelling die onderdeel uitmaakt van dezelfde groep als de NDO en Inspectie leverancier Applus RTD (voorheen bekend als Röntgen Technische Dienst), maar vanwege onafhankelijkheid en onpartijdigheid een aparte entiteit betreft. De oprichting en accreditatie van Applus RTD Certification B.V. is vanwege de koppeling met Applus RTD een unieke ontwikkeling in de markt.

Applus RTD Certification is geaccrediteerd tegen de norm ISO/IEC 17020:1998 en is onder de nationale wetgeving actief als Aangewezen Keuringsinstelling (AKI), maar haar inspecteurs bedienen namens zusterorganisatie Applus Velosi de Nederlandse markt ook als Notified Body (NoBo 0946). Dit houdt in dat Applus RTD Certification onder haar accreditatie en aanwijzing drukapparatuur, samenstellen en druksystemen in de gebruiksfase keurt en uitvoeringsmethoden van permanente verbindingen (zoals lassen) beoordeelt (LMK). Daarnaast beoordelen haar inspecteurs personen die permanente verbindingen uitvoeren (LK), en voert Applus RTD Certification conformiteitsbeoordelingen uit in de nieuwbouwfase namens zusterorganisatie Applus Velosi.

In de markt is een groeiende behoefte aan multidisciplinaire dienstverlening ofwel de ‘ontzorging’ van organisaties. De samenwerking tussen Applus RTD en Applus RTD Certification geeft daar naadloos gehoor aan. In samenwerking met de opdrachtgever geeft de afdeling Inspecties van Applus RTD invulling aan bijvoorbeeld Risk Based Inspection, waarna Applus RTD Certification op basis van de daaruit voortkomende inspectieplannen de wettelijke verificaties, beoordelingen en inspecties uitvoert en een certificaat t.b.v. de vergunning afgeeft. Mits alles voldoet aan de eisen. Daarnaast kan ook het Niet-Destructieve Onderzoek in het kader van de keuring door Applus RTD worden uitgevoerd.

De naadloze samenwerking tussen de verschillende entiteiten en de klanten rondom Asset Management resulteert in een optimaal inspectieplan, waarmee stilstand en risico’s bij de klant geminimaliseerd worden.