PVDF HP Infrarood rilloos lassen tot 450 mm

Met de groeiende vraag naar microchips, neemt ook de behoefte aan Ultra Puur Water toe. En daarmee groeit de dimensionering van de leidingsystemen hiervoor. Om in die behoefte te kunnen voorzien heeft GF Piping Systems niet alleen haar SYGEF Plus (PVDF HP) fittingenprogramma uitgebreid tot en met 450 mm, maar tevens heeft zij een Infrarood lasmachine ontwikkeld die deze afmetingen rilloos kan lassen. Met deze programma uitbreidingen is GF Piping Systems de eerste in de markt die IR verlasbare PVDF HP fittingen kan leveren met de bijgehorende IR lasmachine, van d20 tot d450 mm.

Wat kunt u van de IR-450 verwachten?


* Eenvoudig in gebruik
* Korte lastijd
* Minimale lasril
* Een zuivere las, dankzij contactloos lassen
* USB interface om iedere las digitaal te archiveren en achteraf te   kunnen traceren

voor meer informatie www.georgfischer.nl/