Prijs UWV deskundigenoordeel voor werkgevers fors omhoog

De prijs van het UWV deskundigenoordeel in kwesties rond de WIA gaat voor werkgevers fors omhoog. Het aanvragen van een dergelijk oordeel bij het UWV kost werkgevers en werknemer nu nog 50 euro.

In oktober kondigde toenmalig staatssecretaris De Krom (SZW) al aan dat hij de prijs van het deskundigenoordeel meer kostendekkend wilde maken. Daartoe zou de prijs verhoogd worden van 50 naar 175 euro voor werknemers en naar 350 euro voor werkgevers. Op die beslissing was veel kritiek. Zo bepleitte de Stichting van de Arbeid - met daarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers - handhaving van de huidige prijs, behoudens inflatiecorrectie. ‘Zeker in gevallen waarin het overleggen van een deskundigenoordeel een wettelijke plicht is, mag er geen drempel zijn.’ Jaarlijks wordt het instrument 9500 keer aangevraagd door werkgevers en 6900 keer door werknemers.

Asscher erkende op 22 november jongstleden in de Tweede Kamer dat de prijs voor werknemers omlaag kan als hij de totale bezuiniging op het deskundigenoordeel, 3,7 miljoen euro, in stand houdt. Verlaging van de werknemersbijdrage is dus alleen mogelijk als die voor werkgevers omhoog gaat. Exacte bedragen wilde de minister niet noemen, maar hij houdt er rekening mee dat de prijs voor werkgevers zo’n 400 euro wordt en voor werknemers 100 euro. Asscher moest wel erkennen dat daardoor in enkele gevallen het risico bestaat dat werkgevers een oordeel laten aanvragen door werknemers.

(bron FME)