Paul Meijering Stainless Steel gaat voor EDI

Paul Meijering Metalen staat voor kwaliteit, niet alleen voor het RVS dat ze levert, maar ook voor de service naar haar klanten. Om onze klanten nog beter van dienst zetten we steeds meer in op EDI.EDI staat voor Electronische Data Interchange - het elektronisch en automatisch uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld orders. De klant voert een inkooporder in zijn ERP systeem in en deze wordt met behulp van een aantal technieken automatisch als verkooporder in het ERP systeem van Paul Meijering Metalen ingelezen.
Dit levert voor beide partijen voordelen op:


 
De tijd die besteed wordt aan het doorgeven en ingeven van de order kan nu besteed worden aan het uitwisselen van informatie en verdiepen van de relatie. Doordat gegevens niet overgetypt worden maar automatisch en direct doorgegeven worden, wordt de kans op fouten aanzienlijk kleiner. Het is te begrijpen dat dit alles voor beide partijen een snellere doorlooptijd en kostenbesparing oplevert.
Naast orders wordt ook andere informatie uitgewisseld, welke de processen vereenvoudigen. Het is niet noodzakelijk om met alle berichten te werken. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan ook besloten worden om bijvoorbeeld alleen de orders elektronisch te versturen.Paul Meijering Metalen heeft zowel EDI connecties met haar klanten als haar leveranciers en wil dit verder gaan uitbouwen om haar klanten en leveranciers nog beter van dienst te zijn, zoals men in de markt ook van ons verwacht.


Voordat er gestart kan worden met EDI moeten er afspraken gemaakt worden over bijv. de technieken die moeten worden ingezet. Artikelnummers van de klant worden gekoppeld aan de nummers van Paul Meijering Metalen. Qua technieken zijn er verschillende mogelijkheden. In deze tijd worden deze steeds gemakkelijker inzetbaar. Zo heeft bijvoorbeeld het SCSN (Zie https://smart-connected.nl) een standaard opgezet voor de uit te wisselen gegevens. Dit open initiatief is opgezet vanuit de Brainport Industries en wordt in middels door diverse ERP systemen en leveranciers ondersteund.
Bent u geïnteresseerd in EDI en wilt u meer weten over alle mogelijkheden?
Neem dan contact op met Eric Franken (afdeling ICT) - mail eric.f@paulmeijering.nl of tel. 0418-745366.