Participatiewet door ministerraad goedgekeurd

In het wetgevingsproces met betrekking tot de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2014 in werking moet gaan treden, is weer een nieuwe stap gezet. Op 22 maart 2013 heeft de ministerraad het wetsvoorstel, dat feitelijk bestaat uit een nota van wijziging op de Wet werken naar vermogen, goedgekeurd. Dit wordt bevestigt door een woordvoerder van de bewindsvrouw. De nota van wijziging is inmiddels ter advies naar de Raad van State gestuurd.

De staatssecretaris heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan deze nieuwe fase in het wetgevingsproces, omdat ze tegelijkertijd nog met tal van partijen in gesprek is over de vormgeving van de wet, aldus haar woordvoerder.

Met de wet worden drie regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samengevoegd, net als het daarvoor beschikbare budget. Het gaat om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wajong en de Wet werk en bijstand (Wwb).

De staatssecretaris stelt dat er ondanks de nieuwe stap nog voldoende ruimte is voor overleg. ‘Een wet is niet af totdat deze bij de Tweede Kamer is ingediend.’