Ondernemers geven banken een onvoldoende, sentiment regeert

Het mkb geeft banken een dikke onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Jonker Advies uit Amsterdam in samenwerking met magazine Het Ondernemersbelang. Het onderzoek velt een hard oordeel over de dienstverlening van banken. Met rapportcijfers geven mkb-ondernemers aan zeer ontevreden zijn: ze beoordelen hun bank met een gemiddeld cijfer van 3,9.

De ondernemers werd gevraagd hun oordeel te geven over de drie grootste kredietverstrekkers van het mkb: Rabobank, ING en ABN Amro. Respondenten geven onder meer aan hoe ze contactpersonen beoordelen, wat ze van de communicatie van hun bank vinden, hoe ze de transparantie van het proces rondom hun kredietaanvraag ervaren en hoe ze de voorwaarden met betrekking tot de financiering becijferen. Van de beoordeelde banken scoort Rabobank op drie van deze vier criteria het slechtst. ABN Amro scoort iets beter, maar nog altijd ver onder de maat. Het best doet ING het, maar ook daarmee brengt de bank het niet verder dan een gemiddeld cijfer van 5,5.

Onlangs gaf Metaalunievoorzitter Fried Kaanen tijdens een symposium van de NVB ook al aan dat ‘banken terug moeten naar hun kernwaarden’. Banken zijn zich ervan bewust dat er wat moet veranderen. “Banken zijn weggedreven van hun kernwaarden en hebben teveel naar de korte termijn gekeken. Het is goed dat ze bewust zijn van deze problemen. Bewustwording is één, maar het oplossen ervan is niet morgen opgelost. Er is een lange weg te gaan”, aldus Kaanen.

Sentiment speelt rol


Natuurlijk speelt sentiment in dit soort onderzoeken een rol, maar kennelijk doen banken volgens mkb-ondernemers echt iets fout. Opmerkelijke uitkomst is namelijk dat ondernemers die van hun bank een krediet ontvingen nauwelijks tevredener zijn dan mkb’ers wiens kredietaanvraag werd geweigerd. Een ander opvallend resultaat is dat ook ondernemers met een gezond eigen vermogen van boven de 30 procent hun bank met een magere 4,0 becijferen.

Ondernemers moeten bij geweigerde financiering niet te snel met het beschuldigende vingertje naar de bank wijzen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 36 procent van de ondernemers na een rood sein bij zijn bank een aanvraag bij een andere bank indient. De meerderheid van de ondervraagden zocht na de afwijzing ook niet naar een andere financieringsvorm. Slechts 3 procent van de ondervraagden geeft bijvoorbeeld aan ervaring met crowdfunding te hebben. Volgens de media zou crowdfunding hot en happening moeten zijn, maar in de mkb-financieringsmarkt blijkt die mogelijkheid een marginale rol te spelen. Nog steeds is familiekapitaal het meest populaire middel om na een geweigerde bankfinanciering alsnog geld te krijgen, gevolgd door informal investors, participatiemaatschappijen en ten slotte crowdfunding.

Het komt verder nog altijd voor dat men verwacht op basis van een A4-tje vol onduidelijke plannen en zonder concreet financieringsvoorstel krediet van een bank te krijgen. We leven vijf jaar na de instorting van de financiële markt, maar voor veel ondernemers is het nog moeilijk om hun weg te vinden in de nieuwe financieringswerkelijkheid. Wat dat betreft moeten ondernemers ook de hand in eigen boezem steken.

Klik hier voor de PDF "Onderzoek financieringsmarkt"