Niet plannen, maar goede besluiten helpen de economie op gang

De Nederlandse economie blijft kwakkelen. Het kabinet ondersteunt de economie niet door weer een bezuinigingspakket aan te kondigen. Doordat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is het daarnaast de vraag welke maatregelen overeind zullen blijven. Koninklijke Metaalunie is van mening dat juist in de huidige moeilijke economische situatie duidelijkheid over de te nemen maatregelen van groot belang is en dat stimulering van de economie daarin een prominente plaats moet innemen.

Het is voor ondernemers in het mkb-metaal onmogelijk op elk plan van de overheid te reageren, als niet duidelijk is of en in welke vorm het plan doorgaat. Hierdoor sluipt er nog meer onzekerheid in de economie. Dit is naast bezuinigingen en lastenverzwaring voor het bedrijfsleven dodelijk voor het vertrouwen van consumenten en ondernemers. Deze negatieve neerwaartse spiraal moet doorbroken worden!

Metaalunie heeft moeite met een aantal keuzes van het kabinet. Zo wordt ondernemen moeilijker en minder aantrekkelijk door het plan om te korten op de zelfstandigenaftrek. Verder wordt de belastingaftrek van bedrijven voor het aannemen van leerlingen omgezet in een subsidie, waarbij het budget wordt gehalveerd. En ook het bezuinigen op buitenlandse posten, waardoor er in het buitenland minder aandacht is voor de Nederlandse exportmogelijkheden, schaadt de positie van de Nederlandse economie in het algemeen en die van de maakindustrie in het bijzonder.

Metaalunie pleit voor het behoud van de zelfstandigenaftrek om ondernemen te stimuleren en aantrekkelijk te houden. Daarnaast is het onlogisch om in de huidige tijd van oplopende jeugdwerkloosheid de financiële stimulans om een leerling aan te nemen af te bouwen en om te zetten in een - hoe dan ook meer bureaucratische - subsidieregeling. De financiële ondersteuning van leerbedrijven moet tenminste op peil blijven, desnoods vanuit het beschikbaar gestelde budget voor sectorplannen van 600 miljoen euro. Buitenlandse posten in de belangrijkste handelslanden, zoals in Duitsland, moeten open blijven. Dit verbetert de positie van de Nederlandse maakindustrie in het buitenland en houdt de enige groeimotor van de economie van dit moment op gang.

Een van de grootste problemen voor het mkb-metaal is financiering. Hierbij zijn oplopende betaaltermijnen, die elkaar versterken in de keten, een belangrijke reden voor liquiditeitsproblemen. Om hier iets aan te doen roept Metaalunie de overheid op om als grote opdrachtgever op tijd te betalen. Daarbij moet de overheid haar opdrachtnemers verplichten ook tijdig te betalen aan onderaannemers en toeleveranciers, zodat de hele keten profiteert van het goede voorbeeld van de overheid.