MKB-metaal stagneert

De groei van het MKB-metaal is in de zomer tot stilstand gekomen. De orderportefeuilles van zowel binnen- als buitenland groeien niet meer en de ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille is in jaren niet zo laag geweest. Elk derde kwartaal van de afgelopen jaren toont een duidelijk seizoenspatroon. Deze uitkomst wijkt als trend dan ook niet af van eerdere jaren.

De minder positieve beoordeling is deels toe te schrijven aan seizoensinvloed. Veel bedrijven zijn tijdens de zomervakantie dicht of werken met een lagere bezetting. Er speelt echter meer. De groei van de binnenlandse orderportefeuille is voor het eerst in 1,5 jaar afgenomen en verschillende sectoren binnen het MKB-metaal doen het relatief gezien minder goed dan anders. Verder zijn de verwachtingen overall voor het 4e kwartaal minder positief dan een jaar geleden. Opvallend is dat de bedrijven die aan de bouw leveren positiever zijn dan het gemiddelde MKB-metaalbedrijf.

Arbeidsmarkt: Het aantal bedrijven met meer personeel in vaste dienst is in het derde kwartaal afgenomen, terwijl het aantal bedrijven met minder personeel in vaste dienst is toegenomen. Onderaan de streep is er in het MKB-metaal nauwelijks groei (1%) op dit vlak. Een direct resultaat van het seizoen.

Binnenlandse markt: Het tweede kwartaal was de ontwikkeling van de orderpositie nog voorzichtig positief. Nu geeft 30% van de bedrijven aan een slechtere orderportefeuille te hebben, tegenover een kwart met een betere orderportefeuille. Per saldo een teruggang. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn iets positiever.

Export: Het tweede kwartaal was de groei al minder sterk dan in de eerdere kwartalen, in het derde kwartaal blijkt er per saldo stilstand te zijn. Er zijn evenveel bedrijven met een groeiende export orderportefeuille als bedrijven met een slechtere orderportefeuille. De waardering van de exportportefeuille krijgt in het derde kwartaal een klein plusje van 2%, terwijl deze een kwartaal eerder plus 18% was.

Prijsontwikkeling: In het eerste kwartaal leek het er nog op dat de prijsdruk iets zou afnemen. De druk op de verkoopprijzen blijkt na het tweede en derde echter nog steeds hardnekkig. Van de bedrijven in het MKB-metaal heeft 17% de verkoopprijs moeten verlagen, slechts 3% heeft de prijs weten te verhogen.

Bedrijfsresultaat: Het aantal bedrijven dat winst maakt is gelijk gebleven. Het aandeel bedrijven dat verlies maakt is toegenomen. Na het derde kwartaal maakt 50% van de bedrijven winst, draait 32% quitte en maakt 18% verlies. Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van het vorige kwartaal minder. Het voor het 4e kwartaal te verwachten bedrijfsresultaat wordt daarentegen positiever ingeschat