Minister Kamp omarmt FME-initiatief om industrie te versterken

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming hebben vandaag gezamenlijk ‘Powered by Dutch Technology’ officieel gelanceerd. Met dit initiatief onderstreept de technologische industrie het belang van een krachtige industriële basis in Nederland. Technologie levert een wezenlijke bijdrage aan welvaart en biedt oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Minister Kamp: “Het is goed dat de industrie hiermee naar buiten brengt hoe groot de economische kracht van deze sector is en hoe belangrijk techniek is voor onze samenleving.”


 

Het initiatief tot ‘Powered by Dutch Technology’ komt van FME. Dezentjé: “Nu ook de politiek beseft dat de verdienkracht van Nederland van de industrie moet komen, is dit het moment bij uitstek om de industriële basis in Nederland te versterken. Krachtige belangenbehartiging, nationaal en internationaal, is daarbij noodzakelijker dan ooit.”

Powered by Dutch Technology


Powered by Dutch Technology is het label waaronder de Nederlandse technologische industrie de krachten bundelt en projecten organiseert. Volgens de FME-voorzitter “kunnen we zo, als collectief, beter laten zien hoe belangrijk wij zijn voor de economische groei van Nederland, door onze innovaties en export. Daar komt nog bij dat de markt in toenemende mate om totaaloplossingen vraagt. Het is niet efficiënt en niet effectief als elk bedrijf of elke subsector een eigen koers vaart. We moeten als één blok onze prachtige Nederlandse technologische industrie op de kaart zetten.”

Verbindende kracht


Onder het label Powered by Dutch Technology gaan bedrijven en branches ketengericht samenwerken. FME is daarin de verbindende kracht. Er wordt gestart met drie clusters die met gezamenlijke lobby en marktbewerking technologische oplossingen bevorderen. Het zijn clusters op het gebied van gezondheidszorg, voedsel en bebouwde omgeving. Minister Kamp: “Voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als het betaalbaar houden van de zorg en het zorgen voor voldoende voedsel en energie zijn we afhankelijk van technologische innovaties”.