Metaalunie kritisch over rapport commissie Borstlap

Nieuwegein, 23 januari 2020

Koninklijke Metaalunie onderschrijft de kritiek van MKB-Nederland en VNO-NCW dat de commissie Borstlap ten onrechte alle werkenden in Nederland ziet als werknemers tenzij… Dit past volgens de ondernemingsorganisaties niet bij een moderne arbeidsmarkt. “Daar moet juist een verscheidenheid aan arbeids-relaties gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan. Voor de werkende van de 21ste eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit het begin van de vorige eeuw niet meer als norm gelden”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie.’

De commissie Borstlap stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. Dit bedreigt volgens de commissie het economisch verdienvermogen van Nederland, zorgt dat groepen werkenden structureel aangewezen zijn op onzeker en laag kwalitatief werk en bedreigt daarmee ook de maatschappelijke samenhang. In het rapport doet de commissie aanbevelingen om de arbeidsmarkt flink op de schop te nemen.

Metaalunie is het met de commissie eens dat er een onderscheid moet komen tussen de zzp’ers, die eigenlijk werknemers zijn, en de ondernemers zonder personeel (ozp’ers). Kleiboer: “De doorgeschoten hoeveelheid zzp’ers, waar veel schijnzelfstandigheid tussen zit, zorgt voor een onevenwichtige situatie, die om een oplossing vraagt. Het is aan de politiek om duidelijke regels te stellen voor het onderscheid tussen een oneigenlijke ondernemer, veel van de huidige zzp’er, en daadwerkelijke ondernemers. Wel of niet zelfstandig investeren zou een invalshoek kunnen zijn.”
Het voorstel om de ondernemersfaciliteiten te beperken, kan niet op draagvlak rekenen van Metaalunie zegt Kleiboer. Voor ondernemers moeten de huidige ondernemers-faciliteiten tenminste gehandhaafd blijven vindt hij. “Ondernemers moeten niet geconfronteerd worden met verplichte regelingen voor pensioen en arbeidsongeschikt-heid. Uiteraard moeten, indien gewenst, dergelijke faciliteiten wel voor hen toegankelijk zijn. Het basisprincipe blijft ‘eigen meester, niemands knecht’, met andere woorden ‘op basis van vrijwilligheid’.

De commissie Borstlap wil een persoonlijk ontwikkelingsbudget introduceren voor iedereen. “Een interessante gedachte”, vindt Kleiboer. “Maar wij zien dat vooralsnog als een hypothetisch model, waar nog niet veel goed werkende voorbeelden van zijn.” Samenvattend zegt hij het een interessant rapport te vinden. “Het leidt zeker tot veel discussie en hopelijk tot verbeteringen voor het mkb-metaal”, aldus Kleiboer.

Koninklijke Metaalunie is met ruim 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 170.000 mensen.