Meer instromers in de techniek

Aantal mbo-studenten in de techniek blijft stabiel

Het aantal mbo-studenten in de elektro-, installatie- en metaaltechniek stabiliseert zich na jaren van afname, zo meldt kennis- en adviescentrum Kenteq in zijn laatste onderzoeksbericht. Tegelijkertijd nam het aantal instromers het afgelopen schooljaar fors toe. Bijna 1800 studenten meer kozen voor techniek.


De belangstelling voor metaaltechniek was ten opzichte van 2011 gegroeid, terwijl elektrotechniek het met vijf procent minder moest doen en installatietechniek met bijna 3 procent minder. Het aantal bol-studenten nam iets toe in de Kenteq-kwalificaties. Het aantal bbl’ers daalde met zo’n 3 procent. Wat opvalt is dat het aantal studenten op assistentniveau behoorlijk steeg sinds er enkele nieuwe kwalificaties op dat niveau zijn gestart.

Onder de dertig arbeidsmarktregio’s in Nederland zijn Oost-Utrecht en Friesland de grootste stijgers met gemiddeld zo’n zes procent. De regio’s Midden-Holland en Vechtstreek doen het beduidend minder goed. Verschillen zijn ook terug te zien bij ROC’s. Soms heeft de forse toe- of afname te maken met het onderling uitruilen van opleidingen, zoals in het noorden van het land is gebeurd.

(bron: Kenteq)