Maintec biedt metaalbedrijven structureel toegang tot opleidingsgelden

EDE, 11 december 2015 

Maintec, specialist in het detacheren van (inter)nationaal technisch vakpersoneel en leerlingen in de techniek, is door de opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de metaal geselecteerd als één van de detacheerders die haar opdrachtgevers toegang bieden tot de vergoedingen die de fondsen ter beschikking stellen voor opleiden van leerlingen in de metaal. Hiermee heeft het project ‘Flexibel in de techniek’ een vervolg gekregen in een regeling met een structureel karakter.

De beide opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de metaal, A&O Metalektro en OOM, hebben hun regelingen voor het toekennen van een vergoeding voor leerlingen afkomstig van flexbedrijven voor de komende tijd verlengd. Doel hiervan is om de instroom van personeel in de sector te bevorderen.

Bewezen succes

Directeur Wout Oosterhof van Maintec Nederland roemt de aanpak van de O&O fondsen: “A&O Metalektro en OOM zien al jaren dat de instroom van gekwalificeerd personeel in de techniek een groot probleem is. Zij hebben het in samenwerking met Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) aangedurfd om uitzendbedrijven een rol te geven in deze instroom. Met succes, zo is gebleken. Het tijdelijke project ‘Flexibel in de techniek’ heeft een instroom van bijna 300 nieuwe vaklieden opgeleverd. Het is mooi om te zien dat dit bewezen succes nu heeft geleid tot een meer structurele rol voor de flexbranche.”

De toegang tot de subsidiegelden uit de O&O fondsen is gebonden aan strenge voorwaarden. Maintec voldoet aan alle criteria zoals deze zijn afgesproken tussen Stoof, OOM en A&O.

Voor meer informatie kunt u bellen met Maintec op telefoonnummer: 0318 43 98 81 of klikt u op de afbeelding