Leama.nl - Materialenkennis, 24/7 bereikbaar

Wat is Leama.nl?

De ontwikkelingen in de techniek gaan razendsnel. We horen veel over 3D printen, robotisering, lasertechnologie, smart industrie, internet of things, enz. Er kan steeds meer.

Om verder te kunnen ontwikkelen is een brede kennis over verschillende materialen en hun toepassingen onontbeerlijk. De basisprincipes van verschillende materialen zijn in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Wel zijn er binnen de verschillende metaalgroepen nieuwe legeringen gekomen, maar het gedrag van roestvast staal, aluminium en staal in verschillende omstandigheden verandert niet.

Leama.nl biedt basis cursussen aan over Staal, Aluminium, Roestvast Staal en een zeer complete cursus over Warmtewisselaars. In de basiscursussen leer je wat het materiaal precies is, hoe het zich gedraagt in verschillende omstandigheden, do’s en don’ts, soorten en toepassingen enz. De cursus Warmtewisselaars geeft u inzicht om te komen tot de juiste keuze van een bepaald type warmtewisselaar en zo - los van de enorme besparing in verminderde energieverbruik - het toekomstig falen tot een minimum te beperken.

De cursussen bestaan uit verschillende modules die samen een geheel vormen. Elke module behandelt uitgebreid het onderwerp. De modules zijn los van elkaar te volgen, maar wij adviseren de gehele cursus te volgen omdat de inhoud op elkaar aansluit. De cursussen zijn bedoeld voor kennismaking, verdieping en/of opfrissing van bestaande kennis.

cursussen
 

Cursus Roestvast Staal

Cursus Aluminium

Cursus Staal

Cursus Warmtewisselaars

Docenten

Ko Buijs - Roestvast Staal

Ronald Kousbroek - Aluminium

Jan Heselmans - Staal

Bert Boxma - Warmtewisselaars
 

Leama.nl is een 100% onafhankelijk platform en is ontstaan vanuit een grote vraag naar kennis op het gebied van materialen vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs. Binnen het huidige onderwijs systeem is er weinig ruimte voor specifiek materialen kennisoverdracht. Met de pensionering van "de oude rotten" in het vak loopt de kennis vaak de deur uit. Leama.nl vult dit gat door het bieden van verschillende online trainingen. Onze bevlogen docenten, allen met een enorme praktijkervaring zowel in het bedrijfsleven als binnen het onderwijs willen hun in de jaren verworven kennis graag met u delen. De cursussen kunnen individueel worden gevolgd, maar ook in groepen.

Klik hier om naar de pagina van Leama.nl te gaan