Interview Ronald Kousbroek over doorstart Aluminium Centrum

Doorstart voor Aluminium Centrum

Jelle Vaartjes

Koninklijke Metaalunie zet Aluminium Centrum voort. Momenteel is Metaalunie druk bezig de organisatie vorm te geven. De nieuwe stichting wordt opgezet door Ronald Kousbroek, beleidssecretaris Technologie & Innovatie. Formeel is de herstart van het Aluminium Centrum op 1 juli a.s.. “Het was zonde om het geheel verloren te laten gaan”, aldus Kousbroek.

Kousbroek is geen onbekende in de aluminiumwereld. Zijn relatie tot aluminium is het feit dat hij zestien jaar in de aluminiumindustrie heeft gewerkt. Vijf jaar bij Aluminium Delfzijl, daarna elf jaar bij Nedal Aluminium. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij de Metaalunie, eerst als branchemanager en daar gaf hij leiding aan onder andere de Stichting Anodiseren (Stanod) en de MGB (Metaal Gieterij Bedrijven). Die laatste betreft met name de non-ferro gieterijen.
Het Aluminium Centrum is failliet verklaard. Op 24 januari jl. is het faillissement over de Stichting Aluminium Centrum uitgesproken. Het Aluminium Centrum fungeerde als kennis-, informatie- en promotiecentrum voor de aluminiumsector.

Wat vond Kousbroek van die situatie als aluminiumman
.

“Zonde”, zegt hij. “Het Aluminum Centrum is een begrip. Dat merk ik nu ook aan de reacties die ik krijg. Het voldoet zeker aan een behoefte om aluminium goed in de markt te blijven zetten. Het betreft met name ook de duurzaamheidsaspecten met als doel die goed onder de aandacht te brengen.” Hij benadrukt dat de kennis van aluminium op zich niet meer zo wijd verspreid is in Nederland. “Heel vroeger had je het Metaalinstituut van TNO. Al jaren geleden is dat opgeheven. En Laurens Katgerman van de TU Delft, een van de laatste goeroes op aluminiumgebied, is ook al een paar jaar met pensioen. Dus de mogelijkheden voor de buitenwereld om vragen te stellen over aluminium, zoals wat er kan met aluminium en wie kan er wat voor mij doen op het gebied van aluminium, daarvoor vormt het Aluminium Centrum een heel mooie schakel en heeft een functie. Dat is ook een van de redenen waarom we hebben gezegd: die kennis willen we niet verloren laten gaan. Het centrum verdient een doorstart.”

Toch zijn het de leden geweest die uiteindelijk weggelopen zijn, erkent Kousbroek. “Ja, maar daar kunnen natuurlijk allerlei omstandigheden aan ten grondslag liggen. Denk ook dat door de economische recessie een aantal bedrijven afgehaakt is. Als je gaat besparen op uitgaven, dan wordt het lidmaatschap als eerste opgezegd. Mogelijkerwijs dat er andere zaken speelden, maar dat weet ik niet. Eigenlijk wil ik het ook niet weten, want we willen met een schone lei beginnen.”

Eerdere overname

Had Metaalunie niet veel eerder het Aluminium Centrum kunnen/willen overnemen? “Er zijn wel gesprekken geweest”, erkent Kousbroek. “Die gesprekken zijn eind vorig jaar begonnen, in een stadium dat het al moeilijk ging. Toen is er een gesprek geweest tussen de directie van Metaalunie en het bestuur van het Aluminium Centrum om te kijken wat de mogelijkheden waren. Het centrum was naar mijn idee meerdere sporen aan het inventariseren. Maar uiteindelijk is de ondergang toch sneller gegaan dan iedereen gedacht had. Dus we kwamen pas in beeld toen het echt failliet was.” Maar daar zullen de schuldeisers niet zo blij mee zijn? “Nee, dat denk ik ook. Er is niemand blij met een faillissement.” Maar nu nemen jullie de zaak over terwijl er nog schuldeisers zijn van het oude centrum? “Ja, dat klopt, maar dat is in principe een zaak van het oude Aluminium Centrum. Kijk, we nemen niet het gebouw, de inventaris en personeel over. Wat we overnemen is de goodwill en de kennis. We gaan dat weer onder de naam Aluminium Centrum op poten te zetten.”

Geld

Gaat het Metaalunie geld kosten? “Ja, kijk, al zouden ze alleen maar mijn salaris moeten betalen. En wat daar nog bij komt de komende tijd, zijn resources om de boel te organiseren. Metaalunie investeert hierin, maar de bedoeling is wel dat er uiteindelijk weer een zelfstandige organisatie komt die bij Metaalunie hoort, maar zichzelf wel financieel kan bedruipen. We willen weer begunstigers aantrekken, zoals ook de situatie was. Daar versta ik de leden onder.”

Worden de leden niet gewoon overgenomen?

“Met een faillissement is dus eigenlijk de hele navelstreng met iedereen doorgesneden. We gaan iedereen weer benaderen met het verzoek ons te ondersteunen. Dat doen we wel met uitleg: dit is de situatie zoals het gaat worden en we verzoeken jullie weer om het Aluminium Centrum daarbij te ondersteunen.” Nog onduidelijk is, wat er gaat gebeuren met de contributie. ”Daar hebben we nog geen zicht op. Dat is een van de dingen die we de komende tijd nog moeten gaan bekijken.”

Kaders

Overigens zijn wel al de kaders geschetst. “Binnen Metaalunie wordt het Aluminium Centrum gepositioneerd als een zelfstandig kennis- en informatiecentrum. Het Aluminium Centrum heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumententoepassingen. Het Aluminium Centrum wordt daarmee géén concurrerende branche binnen Metaalunie en daarbuiten, maar zal juist ondersteunend aan branches zijn. Metaalunie wil hierbij gaan samenwerken met diverse partijen die actief zijn op dit gebied. Dit betreft zowel branches als VMRG, MDG en VOM, als initiatieven als Metal Valley in Drunen/Heusden. Deze opzet past goed bij de organisatiedoelen van Metaalunie.”

Website

Metaalunie neemt ook de website over “Ja, die is nog steeds in de lucht, maar wel in de oude vorm. En het laatste bericht is dat het Aluminium Centrum surseance van betaling heeft aangevraagd. Maar we zijn momenteel bezig om de content hier naartoe te krijgen. Dan zal de site gerestyled en geactualiseerd worden.” Hoeveel mensen komen in het nieuwe centrum te werken? “Vooralsnog één. Dat ben ik, om de boel op poten te zetten en afhankelijk van de ontwikkeling gaan we verder kijken hoe we dat vorm gaan geven en of we personeel kunnen aantrekken. In principe gaan we een nieuwe start maken dat moet leiden tot iets moois, waarbij de kennis niet verloren gaat. ”
Kunnen de mensen nu al van je diensten gebruikmaken? Ja, formeel starten we 1 juli a.s., maar ik heb ook al wat reacties gehad van oud-leden. Dus ja, als er vragen zijn, dan ben ik altijd beschikbaar.” Hij komt tot de conclusie dat het Aluminium Centrum een aanvulling is bij de algehele activiteiten van Metaalunie: kennisoverdracht naar de sector. “Daarom denk ik dat er een mooie extra poot bij Metaalunie binnen is gebracht.”

Curator akkoord met doorstart

De curator van het failliete Aluminium Centrum is akkoord met de doorstart. “Met de curator hebben we de hele overname besproken”, zegt Kousbroek. “Maar de rechtercommissaris moet goedkeuring geven en die heeft zijn handtekening gezet. Daarmee zijn we onze verplichtingen nagekomen.”