Internationaal erkende beroepskwalificaties voor Nederlandse ingenieurs

Register biedt kansen voor verbetering concurrentiepositie en innovatiekracht van ingenieurs en bedrijven.

Onlangs ondertekende het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Britse Engineering Council een historische overeenkomst om de internationaal erkende beroepskwalificaties Chartered Engineer (WO-niveau) en Incorporated Engineer (HBO-niveau) voor ingenieurs ook in Nederland in te voeren. Het is voor het eerst dat de Engineering Council een beroepsvereniging buiten haar eigen instituten toestemming geeft om ingenieurs deze kwalificaties te verlenen en deze bij te houden in een eigen register. Beroepsverenigingen uit andere Europese landen volgen deze ontwikkelingen met belangstelling.

Middels de titel ‘Chartered Engineer’ (CEng) of ‘Incorporated Engineer’ (IEng) toont een ingenieur aan te streven naar excellentie en continue ontwikkeling in zijn of haar vakgebied. Om de accreditatie te behouden verplicht de ingenieur zich tot het continu bijhouden en verwerven van vakkennis in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Voor ingenieurs is dit kwaliteitskeurmerk een kans om zichzelf te ontwikkelen en te profileren.

Ook voor bedrijven biedt deze beroepskwalificatie kansen. Zij moeten immers strategische flexibiliteit ontwikkelen met de beste mensen om effectief te kunnen reageren op veranderingen van buitenaf en om economische kracht te behouden en te vergroten. Er zijn veel voorbeelden waar een gebrek aan innovatieve capaciteit of onvoldoende gevoel voor de markt heeft geleid tot het verdwijnen van productielijnen, merken of hele bedrijven. Innovatie, het nieuw of anders gebruiken van technologieën en de maatschappelijke context zijn cruciaal. Deze internationaal erkende Chartered Engineer-structuur faciliteert om de nieuwste kennis te delen en te borgen, en te verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen.

Erik Oostwegel, Voorzitter RvB Royal HaskoningDHV: "We zien de voordelen van zo’n ‘kwaliteitskeurmerk’ voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Hierdoor ontstaat voor ons als bedrijf een consistent en uniform ontwikkeltraject wereldwijd. Dit vergemakkelijkt weer de (internationale) samenwerking. Bovendien zien wij dat deze beroepskwalificatie onze concurrentie¬positie versterkt in landen, zoals Groot-Brittannië en Zuid-Afrika, waar het al jaren wordt toegepast.”

Gerald Schotman, CEO NAM/Shell: "Hoogwaardig technisch personeel heeft steeds meer keuze uit werkgevers, nationaal en internationaal. Door onze ingenieurs het perspectief te geven van een internationaal erkende kwalificatie en hun de juiste leeromgeving te bieden, kunnen wij ons als een aantrekkelijke werkgever profileren en met de beste mensen werken. Als bedrijf ben je er ook bij gebaat dat er externe erkenning is dat hetgeen je aanbiedt waardevol is."

Micaela dos Ramos, Directeur Koninklijk Instituut Van Ingenieurs: "Wat deze ontwikkeling zo betekenisvol maakt, is dat een nieuwe generatie kenniscommunities ontstaat, waarbij naast internationale kennisdeling ook peer review en continue professionele ontwikkeling centraal staan. Bovendien zijn alle partijen uit de vakgebieden, dus ingenieurs, bedrijfsleven, hoger onderwijs en kennisinstituten in interactie met elkaar, waardoor een eigentijdse en vernieuwende leerstructuur met een internationale kwaliteitsstandaard en meer innovatiekracht ontstaat.”
 

Voor meer informatie klikt u hier