HP Valves: met nieuwe 'multitasking' draaimachine verder met onbemande productie

De Twentse onderneming HP Valves, een op de wereldmarkt actieve fabrikant van afsluiters voor o.a. de fossiele energiesector, heeft een tweede onbemande productiecel gebruik genomen. De cel wordt ingezet voor de draai-, boor- en freesbewerkingen aan klephuizen die als ruw smeedstuk worden aangeleverd en is opgebouwd uit vergelijkbare componenten als de eerste cel, waarmee de afgelopen zes jaar een schat aan ervaring is opgebouwd. Met de twee productiecellen is HP Valves in staat om kleine tot middelgrote grote series afsluiters van diverse typen en afmetingen manloos te bewerken, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Bij een eventuele uitval van één installatie kan in ieder geval met halve capaciteit doorgewerkt worden.

In de zeer compacte productiecel worden de onbewerkte smeedstukken aangevoerd vanuit een automatisch hoogbouwmagazijn met 29 pallets, beladen met klephuizen van één basistype. Een handlingrobot neemt de producten een voor een van de pallet en plaatst ze eerst in een justeerstation en vervolgens in de opspaninrichting van de bewerkingsmachine: Gelderblom CNC Machines leverde de Multus B400II 'multitasking' draaimachine van Okuma die is voorzien van een H1 turret en een zwenkkop om bewerkingen onder verschillende hoeken in het product aan te brengen. Na de bewerking neemt de robot het product weer uit en plaatst het na schoonblazen terug; dit gaat door tot een hele pallet is afgewerkt waarna een volgend pallet wordt opgehaald. Het gehele proces geschiedt volautomatisch.

In de eerste cel vinden soortgelijke bewerkingen plaats, maar dan op een MacTurn 250 draaimachine, eveneens een 'multitasking'-concept. De nieuwe machine werkt met het Thermisch Deformatie Compensatie Systeem (TDCS) dat Okuma ontwikkelde om de invloed van temperatuurschommelingen op de nauwkeurigheid tegen te gaan. De besturing is voorzien van het Collision Avoidance System (CAS) dat aan de hand van een complete bewerkingssimulatie beschermt tegen botsingen. De beide productiecellen zijn voorzien van webcams, die eventuele storingen signaleren, zodat de stilstandtijd tot een minimum beperkt wordt.
 

Voor meer informatie klikt u hier