Het meten met wervelstroom

Wervelstroommeting is een zeer veelzijdige elektrische meetmethode. In dit artikel wordt het basisprincipe van deze meettechniek besproken. Verder worden een aantal meetspoelvormen behandeld en worden een aantal toepassingsvoorbeelden gegeven.

Het basisprincipe dat ten grondslag ligt aan de elektrische testmethoden is dat elektrische wervelstromen en/of magnetische effecten in het materiaal worden opgewekt en waaruit door vaststelling van deze effecten gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt aangaande de aard en de toestand van het onderzochte materiaal. Deze technieken zijn buitengewoon veelzijdig en ze kunnen met de geschikte apparatuur en testmethode worden gebruikt voor het opsporen van fouten aan en onder het oppervlak van werkstukken,

Lees verder