HDN - Keurmerk, garantie voor vereiste kwaliteit

Nieuwegein, 09 april 2021

 


HDN-keurmerk garantie voor vereiste kwaliteit


Hygienic Design Network (HDN) heeft de eerste objecten met haar keurmerk gewaardeerd. Dit keurmerk geeft de gebruiker de garantie dat de gekochte machine of installatie gebouwd is volgens de HDN-methode. Dit betekent dat de opgeleverde objecten voldoen aan de Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Het HDN-keurmerk garandeert dat een onafhankelijke partij het hele proces controleert en dat het opgeleverde object of betreffende discipline voldoet aan de maatregelen en gebouwd is binnen de grenzen en eisen die vooraf zijn opgesteld.  


Hygiëne is een ruim begrip en als niet helemaal duidelijk is welke mate van hygiëne gewenst is, zal de te ontwerpen machine of installatie waarschijnlijk niet aan de wensen gaan voldoen zegt Hans van der Steen, business manager HDN. “Er zijn tal van voorbeelden dat een opgeleverd object achteraf niet voldoet aan de hygiënische eisen en dat daarna nog tal van aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit blijkt vaak pas nadat de machine of installatie al maanden in gebruik is. Het object wordt niet goed schoon of dan pas blijkt de besmetting hardnekkig. Reden lijkt in die gevallen een verkeerd ontwerp en vooral de verkeerde toegepaste technieken, maar in werkelijkheid is het een gebrek aan structuur en communicatie. De aaneenschakeling van onduidelijke verwachtingen en verkeerde aannames resulteert in een gap tussen hetgeen noodzakelijk is en wat er meestal wordt opgeleverd.” 
 


Eisen vastgelegd

Op basis van de Hygiëne Risico Analyse worden de noodzakelijke en wenselijke eisen vastgelegd in een maatregelenlijst. Deze lijst bevat alle mogelijk maatregelen en hiermee wordt de verwachting al concreet gemaakt. Via de HDN-methodiek wordt het object ingedeeld in een HDN-klasse. “Een HDN-klasse geeft een concrete invulling op de te nemen maatregelen voor het ontwerpen, bouwen en opleveren van het object. HDN controleert het proces en uiteindelijk ook de fysieke oplevering van het object. Wanneer alles aantoonbaar voldoet aan de HDN-methodiek, waarderen wij dat met het keurmerk”, aldus Van der Steen.

 Over HDN

De HDN-methodiek borgt dat machines en procesinstallaties aantoonbaar voldoen aan Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. De methodiek wordt actueel gehouden door Platform HDN en haar deelnemers. Platform HDN verschaft duidelijkheid in het labyrint van Europese normen en richtlijnen met betrekking tot ontwerp en bouw van machines en procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. De gehele keten participeert in dit Platform.

hst@hdn4food.com, www.hdn4food.com