Gebruik Chroom VI pas in 2017 vergunningplichtig

Op 21 november 2012 hebben de Europese Commissie en de lidstaten het besluit genomen het gebruik van Chroom VI vergunningplichtig te maken. Dit gebeurt door onder meer chroomtrioxide en chroomzuur toe te voegen aan Annex XIV van REACH.

De industrie is fel tegen het besluit, omdat dit kan leiden tot verlies van werkgelegenheid in Europa. FME wist deze zomer met succes het ministerie van Infrastructuur & Milieu hier al van te overtuigen. Een delegatie van FME, VOM en de Europese koepel Orgalime heeft drie weken geleden de problemen bij de Europese Commissie onder de aandacht gebracht. De lobby heeft met succes bereikt dat bedrijven in plaats van 18 nu 35 maanden extra de tijd krijgen om te voldoen aan de autorisatie eisen.

FME maakt zich grote zorgen over het besluit om chroomzuur en –trioxide op te nemen in Annex XIV van REACH. Als de klant verwacht dat de oppervlaktebehandelaar geen vergunning (autorisatie) krijgt om met chroom VI te mogen blijven werken, dan kan hij het product of onderdeel buiten Europa laten produceren. Voor veel toepassingen van chroom VI is er geen gelijkwaardig alternatief. Het gebruik van chroom VI neemt daarom niet af, maar verplaatst zich naar landen buiten Europa. Dit leidt tot verlies van werkgelegenheid bij de Europese oppervlaktebehandelaars. In landen buiten Europa zijn de condities voor veilig en gezond werken en het milieu bijna altijd slechter. FME heeft bij de Europese Commissie en Nederland er daarom op aangedrongen dat het REACH-beleid er juist op gericht moet zijn om dit soort werk op een verantwoorde wijze in Europa uit te voeren.

Procedure (onder voorbehoud Europese besluitvorming)
•21 november 2012: besluit EU Commissie en Lidstaten opname Chroom VI in Annex XIV
•eerste kwartaal 2013: besluitvorming door Europees Parlement.
•1 april 2013: Publicatie in Official Journal (Entry into Force)
•1 maart 2016: Bedrijven moeten autorisatie afgerond hebben (Latest Application Date)
•1 september 2017: Gebruik van Chroom VI alleen nog toegestaan door geautoriseerde bedrijven (Sunset Date)
 

De algemene verwachting is dat het Europees Parlement het besluit van de Europese Commissie zal overnemen. FME zal er bij de Europese Commissie op aandringen dat er snel meer duidelijkheid komt over de precieze autorisatie eisen. FME pleit voor het instellen van een ambitieuze maar tegelijk haalbare grenswaarde voor chroom VI stoffen. Hierdoor weten de bedrijven en hun klanten waar ze aan moeten voldoen.

www.fme.nl