EZ onderkent door metaalunie gesignaleerde financieringsproblematiek MKB Metaal

Tijdens een gesprek tussen Metaaluniedirecteur Beleid Jos Kleiboer en het ministerie van EZ, heeft EZ de door Metaalunie geschetste financierings-problematiek van het MKB-metaal onderkent. Deze problematiek was ook al in een brief aan minister Kamp aangekaart. Kleiboer gaf aan dat er in het algemeen geld genoeg is op de markt, maar dat het een uitdaging is om het geld bij het ‘gewone’ MKB-metaal te krijgen. EZ komt nu nog voor de zomer met voorstellen die financiering aan het mkb op gang moeten krijgen. Daarbij kijkt het ook naar het rapport van McKinsey met de titel ‘Het Kleinbedrijf, grote motor van Nederland.’


In dit rapport stelt McKinsey 10 concrete maatregelen voor om het groeiklimaat voor het kleinbedrijf structureel te verbeteren, zowel op het terrein van financiering, ondernemersvaardigheden als wet – en regelgeving. Het roept overheid, financiële instellingen en belangen- en brancheorganisaties op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtig kleinbedrijf.

Iets dat Metaalunie volgens Kleiboer al jaren doet: “Er zijn veel stabiele MKB-metaalbedrijven, die al jarenlang bestaan en qua omvang ongeveer gelijk blijven en hun ding doen. Deze bedrijven zijn de backbone van de Nederlandse industrie en zorgen voor veel werkgelegenheid. Deze grote groep van bedrijven komt moeilijk aan financiering, is misschien minder sexy dan een techno start up, maar is wel heel erg belangrijk voor onze economie. Dat dragen wij al decennia lang uit.”

Minister Kamp zei in een reactie op het McKinsey dat het Nederlands kleinbedrijf is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. “Om deze motor niet te laten haperen zijn maatregelen nodig op het terrein van financiering, ondernemersvaardigheden en wet- en regelgeving. De zorg over financieringsmogelijkheden voor het kleinbedrijf deel ik”, aldus Kamp.