Export is banenmotor voor Nederland

'Export is banenmotor voor Nederland'

Nieuwsbericht | 05-09-2012

Bedrijven die zich willen presenteren op belangrijke beurzen in het buitenland kunnen een financiële bijdrage krijgen van het Rijk. Ook kleine en middelgrote bedrijven die voor de verkoop van hun product een voorbeeld-exemplaar moeten maken om orders in het buitenland krijgen, kunnen steun krijgen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Exporterende MKB-ers
Dat schrijft staatssecretaris Bleker woensdag 5 september 2012 in een brief aan de Tweede Kamer. Voor deze 2 nieuwe maatregelen wordt in 2013 ongeveer 6 miljoen euro gereserveerd. Het zijn vooral de ruim 112.000 exporterende bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf die van deze maatregelen kunnen profiteren.

Ondersteuning ondernemers in buitenland
Bleker heeft de exportpositie van Nederland vergeleken met die van enkele andere naburige landen. Daaruit blijkt dat de inspanningen van het Rijk zeker niet onderdoen voor onze buurlanden. Ambassades stimuleren handel en investeringen, het Rijk organiseert missies en biedt ondersteuning aan ondernemers die in het buitenland willen gaan ondernemen.

Kredietverzekeringen en exportfinanciering
Duitsland, Denemarken en Frankrijk bieden wel meer bij kredietverzekeringen en exportfinanciering staat in de brief. Deze landen geven meer garanties en/of leningen aan bedrijven dan Nederland. Daarmee kunnen bedrijven in die landen een concurrentievoordeel krijgen bij de handel met andere landen.

Export belangrijk voor werkgelegenheid
De Nederlandse economie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de export. Dat is zo en dat blijft zo, schrijft Bleker. Het is een belangrijke factor in de werkgelegenheid. Zo’n 33% van ons inkomen komt uit het buitenland.

Bron: Rijksoverheid