Endures - Galvanische corrosie aan offshore patrouillevaartuig​

Klantvraag/probleem
De werf verzocht om een schadeonderzoek van de aangetroffen defecten van de componenten. 


Situatie
Op verschillende patrouillevaartuigen waren delen van de leiding direct naast een warmtewisselaar geperforeerd en lekten. Inspectie van de leidingen van alle warmtewisselaars toonde zware corrosie en gaf aan dat soortgelijke perforaties zouden kunnen optreden.Direct naast de RVS/titanium warmtewisselaars werden thermisch verzinkte stalen buizen geperforeerd. De leidingen zijn met verschillende materialen aan de warmtewisselaars bevestigd: staal, RVS en titanium. 


Aanpak
Inspectie ter plaatse aan de binnenkant van de leidingen toonde zware corrosie en gaf aan dat soortgelijke perforaties zouden kunnen optreden. Een volledig analysepakket voor storingen, inclusief voorbereiding van monsters voor optische microscopie, cross-cut onderzoek en SEM-EDS, werd uitgevoerd om de oorzaak van de schade en het type corrosie te identificeren. Microbiële analyse (MPN-techniek) werd in het onderzoek opgenomen om de mogelijke rol van microbieel geïnduceerde corrosie (MIC) te beoordelen.


Galvanische corrosie aan offshore patrouillevaartuig Endures foto 1

(Figuur 1: Zware corrosie in de stalen buis die is verbonden met het RVS / titanium)


Galvanische corrosie aan offshore patrouillevaartuig Endures foto 2

(Figuur 2: Elektromicroscopische opname van de zinc laag in doorsnede)


Resultaten
In het laboratorium geanalyseerde monsters toonden een dikke laag corrosieproduct  door de gehele buis (Figuur 1). De pijp werd in vier secties gesneden, waarbij sectie 1 begon bij de pijp/flensverbinding. Analyse toonde aan dat zich een dikke laag corrosieproducten had gevormd door het inwendige van de pijp naast de flens. Zoals te zien is in afbeelding 2 neemt de corrosie van de interne leiding geleidelijk af naarmate u verder van de flens weggaat. Er bleken micro-organismen aanwezig maar niet actief te zijn en dus niet betrokken bij het corrosiemechanisme. Corrosieproducten aan de binnenkant van buizen komen veel voor bij dit type staal. Na het verwijderen van de corrosielaag bleek op een deel van de leiding het dichtst bij de warmtewisselaar de eventueel aanwezige beschermende zinklaag te ontbreken. Op dit deel werd een aanzienlijk massaverlies waargenomen. Bovendien werden niet alleen corrosieputten gevonden in de buurt van de warmtewisselaar, maar door de hele leiding.


Conclusie en aanbeveling
Op basis van de resultaten van de analyses in ons laboratorium, visuele inspectie van andere delen van leidingsystemen aan boord van dit schip en de beoordeling van materialen die in dit systeem zijn gebruikt, werd geconcludeerd dat de schade kon worden toegeschreven aan galvanische corrosie. Galvanische corrosie trad op door het gecombineerde gebruik van verschillende metalen en legeringen die elektrisch met elkaar verbonden waren. Op basis van deze conclusie werd de klant geadviseerd om het stalen leidingsysteem elektrisch te isoleren van de RVS/titanium warmtewisselaar. 


Voor meer informatie kijkt u op de website van Endures