Dockweiler BV 25 jaar

Dockweiler BV bestaat dit jaar 25 jaar en wil met deze publicatie over leidingen aangeven wat Dockweiler doet om de RVS leiding markt te bedienen. Onze markt is een niche markt en in dit onderwerp zoomen we in op productieleidingen voor zuivere vloeistoffen en gassen, schoner dan schoon is vaak nog niet goed genoeg. Welk type en kwaliteit gas of vloeistof gebruikt wordt is afhankelijk van de uiteindelijke toepassing.

Deze niche of High Tech markt bedient zich met het samenstellen van leidingspecificaties, hierin wordt o.a. aangegeven voor welke toepassing de leiding wordt gebruikt (gas/vloeistof). Beschreven wordt onder meer de afwerking van het oppervlak aan de binnenzijde van de leiding, afmetingen en niet onbelangrijk, welk soort RVS.

UNS S31603 (316L), 1.4404 en 1.4435


Als we ons concentreren op standaard RVS merken we dat veel specificaties zich richten op UNS S30403 (304L) en UNS S31603, kortweg 316L, 1.4404 en 1.4435, dit geldt voor 90% van de markt. Daar vaak corrosie gevoelige toepassingen in het spel zijn geeft men in onze markt vooral de voorkeur aan 316L, 1.4404 en 1.4435. De “L” in 316L staat voor “low carbon”, een laag koolstofgehalte wat ten goede komt aan o.a. de lasbaarheid, daarnaast worden hogere gecombineerde samenstellingen van de legeringselementen zoals Nikkel, Chroom en Molybdeen vereist die op hun beurt zorgen voor een nog betere corrosiebestendige RVS legering.Binnen 316L vinden we de werkstofnummers 1.4404 en 1.4435. Deze werkstofnummers zijn een Europeese aanduiding en hierin wordt een nauwere bandbreedte t.a.v. de onderliggende legeringselementen aangegeven, hierbij valt dan op dat 1.4435 een hogere corrosiebestendigheid heeft in vergelijking tot 1.4404. UNS S31603 (316L) overkoepelt in theorie deze werkstofnummers, maar daar de bandbreedtes van de legeringselementen in 316L  een grotere spreiding hebben loont het voor een staalproducent niet om meer corrosiebestendige dure legeringselementen toe te voegen aan 316L  dan strikt noodzakelijk. Het risico van 316L  is dat die dure elementen die de corrosiebestendigheid bevorderen er minimaal inzitten.
Dit wordt onderstreept door een fenomeen van 316L wat wij tegenkomen in de bio-technologische markt. De toegepaste media (API = Active Pharmaceutical Ingredients) worden steeds geconcentreerder cq. zouter, waardoor er met een hoger zuurconcentraat gereinigd moet worden. Hierdoor ontstaat eerder roestvorming in het RVS daar de corrosiebestendigheid van 316L uiteindelijk niet is opgewassen tegen de te vaak en te hoog geconcentreerde zure (loog) reinigingen.


ASME BPE


De belangrijkste redenen dat UNS S31603 (316L) toenemend wordt gespecifceerd is dat men in de farmaceutische industrie  vaker kiest om de richtlijnen te volgen van de ASME BPE (American Society of Mechanical Engineers – Bio-Processing Equipment). Een richtlijn die in de 80-90-er jaren van de vorige eeuw zijn oorsprong heeft en waarvan de eerste officiële publicatie in 1997 verscheen. 

Deze richtlijnen beschrijven o.a. het raamwerk voor design, de benodigde afmetingen en toleranties van materialen, de verbindingen (zowel lasverbindingen als ook diverse andere koppelingen), de oppervlakte afwerkingen etc.
Inmiddels is de ASME BPE nu veruit de wereldwijd toonaangevende richtlijn voor farmaceutische producenten die met name de Verenigde Staten als belangrijke afzetmarkt zien. De ASME BPE heeft daarnaast een afdeling die audits op verzoek van materiaal toeleveranciers op productielocatie uitvoert. Dit audit team voert QA-controles uit m.b.t. de benodigde productiestappen op basis van de ASME-BPE kwaliteits criteria. Gecertificeerde producenten mogen het logo van de ASME BPE gebruiken en deze vermelden op hun materialen en documenten. Dit geeft de farmaceutische markt die volgens de ASME BPE richtlijnen wil produceren meer zekerheden t.a.v. de kwaliteit t.b.v. de toegepaste procesinstallaties. Dockweiler is als producent gecertificeerd voor zowel buizen als fittingen in UNS S31603 (316L) voor zowel metaalblanke als elektrolytisch gepolijste afwerkingen, en als enige ter wereld voor buizen en fittingen in nikkel legeringen zoals C22, AL6XN en 904L en Dockweiler mag en kan deze producten met een ASME BPE certificaat en logo uitleveren.

Gas en Vloeistof, overeenkomsten en verschillen


Wanneer we het over High Tech zuivere gas toepassingen hebben spreken we met name over de halfgeleider industrie (semi-conductor). De ontwikkeling van producten t.b.v. deze markt kan eigenlijk gezien worden als de bakermat van het ontwikkelen van een schone en glad afgewerkte oppervlakte in het RVS leidingwerk. Gezien de kleinere diameters komt het medium veel eerder in contact met de oppervlakte van leidingsystemen dan bijvoorbeeld met de oppervlakte van een reactorvat. De inerte eigenschappen van RVS maken dat deze geen of nauwelijks contaminatie veroorzaken aan het medium wat door leidingen getransporteerd wordt.
De gladheid, ofwel inwendige ruwheid, in de markt aangegeven met de zgn. Ra-waarde (Roughness Average) speelt een belangrijke rol, Je zou het kunnen zien als hoe “gladder” het oppervlak, hoe sneller men de leidingen kan reinigen voor een volgende productie batch, of hoe sneller iets kan worden gekalibreerd en in gebruik genomen kan worden. Echter deze Ra-waarde zegt niets over de eigenschappen van het oppervlak, en daarmee ook niet hoe schoon het is, reinheid is wel degelijk anders dan een lage ruwheid, dit verschil wordt vaak niet goed begrepen cq. onderschat.De overeenkomst tussen de farmacie/bio-technologie industrie en de half-geleider industrie heeft met beide karakteristieken te maken, reinheid en een inwendige lage ruwheid. Echter het verschil is dat de farmacie/bio-technologie industrie let op bio-film, een organisch laagje dat zich vasthecht aan het oppervlak en het medium in de leidingen kan contamineren door verkeerde organische verbindingen die kunnen ontstaan, daarbij kan het ook roestvorming activeren in de RVS leidingen.

De semi-conductor industrie is daarentegen gefocussed op microscopische deeltjes (particles), een ontwikkeling die inmiddels bijna fysiek onnavolgbaar is nu we in de nano-technologie zijn beland. Van specificaties als ppm (parts per million) zijn we nu beland in ppt (parts per trillion) en eigenlijk zelfs nog schoner.Deze “Nano”-ontwikkeling vraagt veel van de leveranciers die deze markten bedienen van kwalitatief hoogwaardig producten. Het behelst de hele supply chain voor leidingen in RVS, vanaf de staalproductie tot aan de microscopische reiniging en niet minder belangrijk de uiteindelijke verpakking en verzending van deze producten.

Kwaliteit


Eenmaal geleverd op locatie verwacht een ieder dat de materialen volledig volgens specificatie zijn geleverd, al of niet gereinigd en verpakt in een clean room, om zo de hoogwaardige kwaliteit te realiseren die de huidige markt inmiddels als standaard aanmerkt. Dit kan alleen wanneer er volledige controle is over het gehele productie proces, Dockweiler heeft hiervoor een intensief kwaliteits systeem om deze hoge standaard te waarborgen.
De installatie zowel pre-fab als on-site is het sluitstuk van de gevraagde kwaliteit. Het vakmanschap van de orbitaal lassers (standaard in deze High Tech markt) is evident en dat maakt dat de installateurs aan het stuur zitten van de uiteindelijk opgeleverde kwaliteit, daarvoor hebben zij de juiste kwaliteit materialen en instrumenten nodig om dit te realiseren.
Dockweiler AG opereert als moederbedrijf in Duitsland meer dan 40 jaar in de semi-conductor markt en acteert nog steeds aan de top van de keten wanneer het gaat om kwaliteit en ontwikkeling van haar standaard producten t.b.v. leidingen en leiding componenten. Daarnaast innoveert Dockweiler met nieuwe producten zoals o.a. de electropolished Zerocon® verbindingen en Flextron.

Flextron


Flextron is op dit moment de enige verkrijgbare elektrolytisch gepolijste flexibele “corrugated” (geribbelde) slang in UNS S31603 (316L)/1.4404 in de wereld. Ook hier geldt de wet van reinheid en lage ruwheid zodat apparaten op een zekere manier “flexibel” aangesloten kunnen worden zonder concessies te doen aan de uiteindelijke UHP (Ultra High Purity) kwaliteit.


Presslok®


Een voor Dockweiler nieuwe maar in de markt al bekende verbindingstechniek zijn perskoppelingen. Dockweiler levert in samenwerking met onze Amerikaanse partner Evans Components Inc. (www.evanscomponents.com) het complete Presslok® programma. Deze persfittingen worden gereinigd en onder clean room omstandigheden per stuk verpakt, dit in combinatie met de gereinigde buizen van Dockweiler maken dat voor minder kritische gassen en proces koelwaterleidingen er een aantrekkelijk alternatief ontstaat die t.a.v. de snelheid van installatie duidelijk veel voordelen biedt m.b.t. kostprijs, tijd en installatiekosten.


 

Eco-Purge


Een totaal andere ontwikkeling op het gebied van ondersteuning van de installatiemarkt is onze Eco-purge tool. Een speciale Purge-dam voor de UHP markt en met name speciaal voor elektrolytisch gepolijste buisafmetingen groter dan 2”. De voordelen hierbij zijn kostenbesparingen in het beperken van het verbruik van purge gassen, sneller op spec. t.a.v. backing gas en dit bespaart arbeidskosten daar men vrijwel direct met orbitaal lassen kan beginnen.

Oplossingen voor toepassingen


Dockweiler hanteert in haar productie voor “customized specials” o.a de methode van “inbore welding”, dit is een orbitale lasmethode waarbij de elektrode door de aftakking haaks tot maximaal 45° de leiding wordt ingebracht en deze van binnen naar buiten een orbitale las legt. Door gebruik te maken van deze methode kunnen we een minimale dode ruimte realiseren en daarbij het aantal orbitale lassen beperken tot het aantal “aftakkingen”. Doel is hiermee om de markt te ontlasten van “veldlassen”, en met deze techniek in totaal zo min mogelijk lassen uit te voeren. Dit samen met de uiteindelijke reiniging inclusief de lassen maakt dat Dockweiler alle expertises in huis heeft om als partner en engineer te worden uitgedaagd om met de aanvrager en gebruiker mee te denken het design te optimaliseren.
Dockweiler staat niet alleen voor leveringen van schone leidingen en orbitale lasfittingen, maar biedt toegevoegde waarde zoals kennis, vakmanschap, kwaliteitsborging, innovatie en bovenal een uitstekende service. Naast alle RVS producten hebben we ook niet RVS kwaliteits producten in ons programma zoals tri-clamp dichtingen en sanitaire slangen die hun toepassing vinden in de farmaceutische markt. Voor meer informatie en onze persoonlijke support kunt u onze website www.dockweiler.com bezoeken.