Deelname Nederlandse industrie aan JSF goed voor de kenniseconomie

Zoetermeer, 24 oktober 2012

De onafhankelijke rapporten van de Algemene Rekenkamer en onderzoeksbureau SEO onderstrepen de waarde van deelname aan het JSF-project voor de Nederlandse industrie en de kenniseconomie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “De Nederlandse industrie, werknemers en kennisinstellingen hechten niet voor niets aan deelname aan dit grote project. Het levert ons land tussen de 24 en 37 miljard euro aan opdrachten op en dat is natuurlijk een enorme push voor de innovatiekracht van de Nederlandse industrie. Bovendien levert deelname 75.000 manjaren aan werk; een garantie voor járen hoogwaardige werkgelegenheid.”

FME steunt het ingezette topsectorenbeleid; bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid concentreren hiermee hun inspanningen op sectoren die het verschil maken voor de concurrentiekracht van de Nederlandse kenniseconomie. FME benadrukt dat ook de rol van de overheid als ‘launching customer’ cruciaal is om de volle kracht van beschikbare middelen op de kenniseconomie te richten.

De rapporten van zowel Algemene Rekenkamer als SEO bevestigen dat de inkoopkracht van de overheid een belangrijke rol speelt in de kenniseconomie. Als Defensie materieel inkoopt is het cruciaal dat daarbij ook bredere belangen worden meegewogen. Dezentjé Hamming: “Dit maakt eens te meer duidelijk dat deelname aan de JSF ervoor zorgt dat Nederland nog steeds een brede luchtvaartindustrie van betekenis heeft. De bijdrage van deze industrie aan de verdienkracht van Nederland moeten we koesteren.”