Congres Roestvast Staal & Aluminium 2014 positief ontvangen

Brede kennis roestvast staal zorgt voor langere levensduur


De bezoekers van het RVS- en Aluminiumcongres tijdens Roestvast Staaldagen & Aluminium Arena 2014 werden met de technisch sterk inhoudelijke lezingen weer helemaal op scherp gezet. Twee van de drie dagen zijn gewijd aan roestvast staal en op de laatste dag passeerden interessante onderwerpen ten aanzien van het veelzijdige materiaal aluminium de revue. Het congres, dat werd gehouden van 20 tot en met 22 mei jl. in de Evenementenhal Gorinchem, is positief ontvangen.
Dag 1 begon met het thema ‘Corrosie, schade en herstel’


De eerste spreker, Harm Meelker (Lincoln Smitweld) kopte in met de volgende omschrijving van RVS: Aantrekkelijk en modern materiaal; hygiënisch; makkelijk schoon te maken; hoog corrosievast; lage onderhoudskosten; goede sterkte; goed verwerkbaar en recyclebaar. Zijn presentatie ging over het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten. Hij gaf daarbij het gebruik van RVS aan in de verschillende industrieën; van architectonische tot constructietechnische toepassingen. Een van de voorbeelden was de Ford Sedan de Luxe uit 1936!, maar daarnaast ook de schitterende RVS dakconstructie van de Chrysler Building (1932), die nog steeds in perfecte staat is. Een spraakmakend RVS voorwerp is ook De Kus, een 23 meter hoog kunstvoorwerp. Minder kunstzinnig, maar heel belangrijk, is RVS toegepast als bewapeningsstaal in betonnen brugconstructies.
Onderwerpen die verder onder andere ter sprake kwamen, waren het belang van juiste lasprocedures, spleetcorrosie, de invloed van chroom en molybdeen op de weerstand tegen pitting etc.

Reactie Harm Meelker:
‘Het onderwerp blijft boeien. Voor je het weet praat je dan wat te lang! Je merkt verder dat de kennis van het publiek nogal varieert. Er waren mensen met veel (praktijk-)ervaring en minder in relatie tot het onderwerp. Positief was dat ik mensen in de zaal aantekeningen zag maken en dat er vragen kwamen.’
Nog enkele aandachtspunten, behorende bij het onderwerp: ‘In RVS kan uitstekend geconstrueerd worden met inachtneming van de juiste materiaalkeuze en constructiedetails. RVS constructies zijn duurzaam en hebben weinig onderhoud nodig.’

Tweede spreker was dr.ir. Peter van Houten (Element). Hij besprak het belang van de juiste toepassing en verwerking van RVS bij warmtewisselaars. Welke factoren (faaloorzaken) bepalen de levensduur van warmtewisselaars? Corrosievormen als put-, spleet- en spanningscorrosie, maar ook microbiologisch geïnduceerde corrosie etc. Aanloopkleuren bij lassen zijn te vermijden door backinggassen (waardoor er geen zuurstof bij de las komt) en te verwijderen door beitsen. Wat is de invloed van lassen op corrosieweerstand? Deze onderwerpen en meer kwamen met een aantal voorbeelden naar voren.

Reactie Peter van Houten:
Ook Van Houten heeft zijn presentatie met plezier gegeven. Prettig vond hij dat de zaal niet te groot was en het – diverse - publiek geïnteresseerd leek. Hij schatte in dat bij de meeste bezoekers de onderwerpen, die werden aangekaart (constructie, design, invloed lassen, corrosievastheid, hoge temperatuur degradatie en corrosie) deels bekend waren, maar zeker niet in alle facetten. ‘Na afloop zijn er nog wat vragen gesteld, ook in de wandelgangen, maar doordat de lezingen later waren begonnen door de vele files, was er minder tijd over voor de lunch en het begin van de beurs.’ Vragend naar de aandachtspunten sluit hij zich aan bij die van Harm Meelker.

De laatste spreker van de eerste dag was ir. Jan-Willem Rensman IWE (Fluor). Hij besprak het voorkomen van degradatie en aantasting van RVS en nikkellegeringen bij hoge temperatuur. Daarbij beperkte hij zich tot austhenitisch RVS en oplosgeharde nikkellegeringen. Aan bod kwamen de verschillende degradatiemechanismen, in- en uitwendig en gecombineerd. Ter illustratie besprak hij een case waarbij in een reactorontwerp een keuze moest worden gemaakt tussen Alloy 800HT en Hastelloy X. Een van de conclusies uit het vergelijk en het onderzoek was wel dat de juiste samenstellingen in soorten en hoeveelheden legering zeer belangrijk is. Overlegeren is meestal niet verstandig!

Reactie Jan-Willem Rensman:
‘Ik vind het altijd een genoegen om op congressen te spreken en RVS-dagen 2014 was daarop geen uitzondering. Mede door een geïnteresseerd publiek, dat naderhand ook nog een aantal vragen stelde. Het is aan mij om mijn presentatie begrijpelijk te houden voor het publiek en ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Aardig was dat ik een paar nieuwe contacten heb opgedaan bij apparatenbouwers en inspectieorganisaties, en banden heb kunnen aanhalen met bestaande contacten. Hoewel wat warm binnen, vond ik het een leuke bijeenkomst.Dag 2: ‘Oppervlaktebehandeling/Warmtebehandeling’


Ook dag 2 kende een sterke bezetting qua sprekers. De onderwerpen hadden allemaal betrekking op oppervlaktebehandeling dan wel warmtebehandeling van roestvast staal.

Hans van der Velde (Veldinox Consulting) trapte af met het onderwerp ‘Roestvast staal, een “schoon” oppervlak. Met behulp van vele voorbeelden, als ketels, tanks, filters en andere opslag- en verwerkingsmogelijkheden werd het belang aangegeven van een schoon oppervlak. Schoon, zowel uit hygiënisch, maar daarnaast uit esthetisch oogpunt. Neveneffect van bestraling met glas- of keramische parels, het effect van beitsen en passiveren, ruwheid en bacteriële groei, allemaal zaken die in het belang zijn van wel of geen corrosievorming of vervuiling.

Reactie Hans van der Velde:
‘Met mijn betoog wilde ik de congresgangers meegeven dat een schoon oppervlak uiterst belangrijk is. Verwijder organische en anorganische afzettingen regelmatig. Hiermee wordt Under deposit-corrosie, spleetcorrosie en MIC voorkomen. En een glad oppervlak is makkelijker te reinigen. Dat is mijns inziens goed overgekomen.’

‘Laagtemperatuur oppervlaktebehandeling aan RVS’; over dit onderwerp werd uitgeweid door Jeroen Heijneman (Bodycote Hardiff bv), de tweede spreker van deze RVS-dag. Heijneman besprak de voordelen maar ook de nadelen van austenitisch RVS. Een van die nadelen is het hoge risico op vreten van het materiaal. Een remedie is Kolsteriseren©, een diffusieproces / oppervlaktebehandeling, die zorgt voor het verhogen van de oppervlaktehardheid tot 1.000 à 1.200 HV 0.05, het voorkomen van vreten (galling/fretting) en behoud van corrosieweerstand. Dit kan hoge risico’s voorkomen, zoals bijvoorbeeld het vreten in veiligheidsventielen, wat kan leiden tot ernstige milieuschade, of het mechanisch falen van kleine componenten, wat de integriteit van installaties catastrofaal kan beïnvloeden.

Reactie Jeroen Heijneman:
‘Het onderwerp werd goed ontvangen en ik heb van een aantal mensen een positieve feedback ontvangen. De groep was deze ochtend niet te groot, maar ik kreeg wel het idee dat er onder de congresgangers voldoende kennis was, zodat het onderwerp goed aansloeg. Daarnaast heb ik zelf ook wat aardige contacten opgedaan.’

En als laatste spreker binnen het thema ‘Oppervlaktebehandeling/Warmtebehandeling’, bracht Peter Steege (Brazing Consultancy) de fundamentele aspecten van het vacuüm soldeerproces voor het voetlicht. Wat is solderen nu eigenlijk?, hoe werkt het? Solderen is een thermisch proces waarbij metallische materialen verbonden worden met behulp van een gesmolten toevoegmateriaal, door diffusie aan de grensvlakken. Steege gaf met vele voorbeelden de stappen binnen het soldeerproces aan en de basissoldeermaterialen, zoals zilver, koper, goud, palladium, nikkel, ijzer, kobalt en titaan. Ook werden de inspectiemethoden besproken, waaronder scheur-, röntgen- en metallografisch onderzoek, verder ultrasoon inspectie, zout-sproeitest en andere proeven.

Reactie Peter Steege:
‘Het onderwerp van mijn presentatie is nogal specifiek en de groep was niet te groot, maar ik heb mijn presentatie met veel plezier gehouden. Er werden de nodige vragen gesteld en heb ik weer eens wat oud-collega’s ontmoet, kortom, een prima dag.’

Aluminium Arena 2014 nieuw bij congres RVS-dagen


Thema: ‘Verbinden van Aluminium’


Nieuw ten opzichte van vorige edities van de Roestvast Staaldagen was de toevoeging van het Aluminium Arena. Donderdag 22 mei werd door het technisch vaktijdschrift Aluminium tijdens de Aluminium Arena een congres georganiseerd met medewerking van het Aluminium Centrum. Dagvoorzitter was Ronald Kousbroek, manager Aluminium Centrum.

De organisatie mocht zich verheugen op een aantal bekende en interessante sprekers.
De eerste lezing van het Aluminiumcongres werd gehouden door de alom bekende Fred Neessen (Lincoln Smitweld), een autoriteit op zijn vakgebied. Hij verzorgde een presentatie met als titel ‘Aluminium lassen niet zo moeilijk als u denkt’.
De tweede spreker was Arnold Knottnerus van Makiba. Hij behandelde in zijn lezing het lijmen van aluminium met als onderwerp ‘Ontwikkeling van lijmverbindingen voor serieproducties’.
Leon Akkermans (VIBA) belichtte daarna de ‘Nieuwe bevestigingsmethoden met aluminium’. En Frits Marechal van Sapa Extrusions Benelux ging dieper in op het onderwerp ‘Verbinden door slimme vormgeving’.

Motto werken met aluminium: Schoon, schoon en nog eens schoon
Een korte navraag naar de bevindingen van de sprekers leverde een aantal positieve reacties op, dit ten aanzien van zowel het kennisniveau als de aandacht van de aanwezigen. Nog een speciale boodschap is die van de eerste spreker, Fred Neessen. Hij heeft al vele lezingen gegeven en deed het dit keer ook weer zoals we dat van hem gewend zijn. Ook hij was enthousiast over de congresgangers: ‘Het ging uitstekend en er werden wel interessante vragen gesteld. Op zo’n bijeenkomst doen de congresbezoekers, maar ook ik zelf altijd weer leuke contacten op. Volgens mij was het publiek goed op de hoogte. Ook waren er diverse mensen, die notities maakten en dat is altijd goed. En een aantal zaten te knikken. Niet vanwege de slaap, maar omdat ze het met me eens waren!!’

Het was een prima bijeenkomst, maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat lassen dan wel verbinden van aluminium helemaal niet moeilijk hoeft te zijn, aldus Neessen: ‘Als je maar weet wat je doet, maar vooral wat je MOET doen. Dus vanaf het begin tot het eindproduct. Schoon, schoon en nog eens schoon werken is het motto!‘

Het waren drie intensieve, maar interessante dagen, die – door de combinatie met de beurzen Roestvast Staaldagen 2014 en Aluminium Arena 2014, maar ook de TIV, - een praktische tijdsbesteding waren, waarin veel kennis is aangeboden en contacten konden worden gelegd.
Met dank aan de sprekers en de bezoekers, waardoor het congres werd mogelijk gemaakt.