Buigen en expanderen van Roestvast Stalen pijp en buis

Roestvast stalen pijpen en buizen maken meestal deel uit van een groter geheel. Voor dit doel worden over het algemeen standaard lengtes gebruikt. Om een leidingsysteem te construeren dient meer dan eens een bocht te worden aangebracht. Soms kunnen hiervoor losse bochten worden gebruikt maar sommige bochten zijn van dien aard dat een pijp/buis moet worden gebogen om te komen tot de vereiste geometrie. Soms moet ook de diameter aan de uiteinden worden vergroot.

PIJP OF BUIS

Wat is het verschil tussen pijp en buis? Op het eerste gezicht is dat er niet, het zijn beide holle cilinders. Maar er is wel degelijk een verschil. Voor elke holle cilinder gelden er drie dimensies:
- de uitwendige diameter (UD)
- de inwendige diameter (ID)
- de wanddikte (WD)
Deze drie dimensies hangen met elkaar samen volgens:

UD = ID + 2 x WD

Men kan een pijp/buis specificeren door twee van deze drie getallen op te geven.
Buis wordt vaak gebruikt voor constructies en dan is de uitwendige diameter een belangrijk getal.
De sterkte hangt af van de wanddikte, dus wordt buis gespecificeerd aan de hand van de UD en de WD.
Pijp wordt gewoonlijk gebruikt voor het transport van gassen of vloeistoffen, dus is de dwarsdoorsnede belangrijk. Is de aanduiding van buis recht toe recht aan, voor pijp is dat beslist niet het geval. Alle pijp met gegeven nominale afmetingen heeft dezelfde UD. Maar in plaats van het direct specificeren van de wanddikte wordt er gebruik gemaakt van “schedule” getallen om de wanddikte te specificeren. Zo heeft een nominale 1/8 inch schedule 40 pijp een wanddikte van 0,068 inch (ID = 0,269 inch), terwijl een nominale 1/8 inch schedule 80 pijp een wanddikte heeft van 0,095 inch (ID = 0,215 inch). Schedule getallen hebben geen mathematische relatie die kan worden gebruikt om ze om te zetten in equivalente wanddiktes. Hiervoor moet een tabel worden geraadpleegd.

Lees verder