Beeldvorming bij radiografie NDO

Radiografie is een niet-destructieve methode van onderzoek die voor talrijke toepassing geschikt is. Vooral in de laswereld wordt er intensief gebruik van gemaakt. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de toepasbaarheid en de beperkingen en zal de meeste aandacht worden geschonken aan de beeldvorming die met deze onderzoekstechniek wordt verkregen.

Radiografie is een niet-destructieve methode voor het inspecteren van onderdelen ert constructies, die is gebaseerd op verschil in absorptie van binnendringende straling door het te inspecteren object. De straling kan elektromagnetisch zijn met zeer korte golflengte of kan bestaan uit deeltjes. Als gevolg van verschil in dichtheid en diktevariaties van het onderdeel, of door verschillen in absorptie die het gevolg zijn van variaties in de samenstelling, absorberen sommige delen van het object meer of minder straling dan andere delen.

lees verder