Aanpak regeldruk krijgt nog geen schoonheidsprijs

De wet- en regelgeving verandert vaak, voor ondernemers is dat een belangrijke bron van irritatie. Het kabinet hanteert een systematiek van vaste verandermomenten (VVM) en minimale invoeringstermijnen om de kennisnemingskosten voor bedrijven en burgers te verminderen en om ze voldoende tijd te geven om aan nieuwe verplichtingen te voldoen. Uit de in juni verzonden Voorjaarsrapportage van het kabinet aan de Tweede Kamer, blijkt dat het kabinet zich slechts in de helft van de gevallen aan de VVM-systematiek houdt.

De rapportage beschrijft de voortgang die het kabinet boekt met het verminderen van regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals. Het programma ter vermindering van de regeldruk is destijds neergelegd in de programmabrief “Goed geregeld: een verantwoorde vermindering van regeldruk”. Het programma combineert een kwantitatieve netto-reductiedoelstelling met kwalitatieve elementen die er op zijn gericht de regeldruk merkbaar te verminderen. Het vormt daarmee in potentie een krachtige combinatie om de regeldruk in Nederland aan te pakken.

“Actal uit terechte kritiek op de aanpak van de regeldruk door het kabinet. Het kabinet moet rekening gaan houden met de hoge veranderkosten van de steeds wijzigende Nederlandse wetgeving en de hoge kosten veroorzaakt door invoering van Europese regelgeving”, aldus Derk Jan Meijer, beleidssecretaris deregulering van Koninklijke Metaalunie. “Als dit wel zou gebeuren zijn de regeldrukplaatjes veel minder florissant dan het kabinet nu doet voorkomen. Ook houdt het kabinet zich niet aan haar eigen spelregels door de helft van alle veranderingen in wet- en regelgeving niet op de zogenaamde vaste verandermomenten (zoals 1 januari) in te voeren. Terecht pleit Actal daarnaast voor een langere invoeringstermijn van nieuwe regelgeving.”
 

Lees hier de gehele Actal-brief.