Go to top

Vacature Metaalunie - Branchemanager – Kennismanager Teqnow met een technisch materiaalkundige achtergrond (m/v fulltime)

Wij zijn op zoek voor de Afdeling Branches & Kenniscentra een:

Branchemanager – Kennismanager Teqnow
met een technisch materiaalkundige achtergrond (m/v fulltime)

De belangrijkste taken van deze nieuwe functie zijn tweeledig. Enerzijds verricht u werk-zaamheden voor het Aluminium Centrum. De Stichting Aluminium Centrum is de koepel-organisatie voor de Nederlandse Aluminium Industrie. Het is één van de bij Metaalunie aan-gesloten organisaties. Zij bevordert de toepassing van aluminium in Nederland door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek. Het Aluminium Centrum vertegenwoordigt leden uit diverse bedrijven in de branche.

Het is de ambitie die vertegenwoordiging verder uit te bouwen voor, maar ook door de leden. U bent als manager van de stichting de verbin-dende factor tussen de leden, waarbij de kernbegrippen ‘technische affiniteit’ en ‘communi-catieve netwerker’ van essentieel belang zijn. U vindt het leuk en uitdagend om de techniek te vertegenwoordigen en kan dit steeds plaatsen in de context van de branche, haar leden en de verbindende functie die het Aluminium Centrum daarin heeft. U rapporteert in deze rol aan het bestuur van de stichting.

De branchemanager:

• Formuleert strategische doelstellingen en biedt beleidsvoorstellen aan het bestuur;
• Vertaalt de goedgekeurde beleidsvoorstellen naar tactische en operationele plannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan;
• Signaleert knelpunten in de uitvoering en onderneemt verbeteracties;
• Initieert en begeleidt promotionele en marktgerichte activiteiten;
• Bezoekt en werft leden, onderhoud contacten, veelal met directies;
• Levert financiële informatie aan het bestuur op basis van managementrapportages;
• Volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen in de branche en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie;
• Onderhoudt contacten met overheden en relevante organisaties en instanties;
• Vertegenwoordigt de branche op een breed terrein en op verschillende niveaus

Daarnaast gaat u een belangrijke rol spelen in het opzetten van het kenniscentrum voor materialen bij Teqnow.

De kennismanager Teqnow:

• Draagt bij in het opzetten van het kenniscentrum materialen en composieten van Teqnow. Teqnow heeft de ambitie uit te groeien tot hét kenniscentrum met betrekking tot materialen die gebruikt worden door de achterban van Koninklijke Metaalunie.
• Signaleert lacunes in materiaalkennis, zowel in de basis als met betrekking tot nieuwe materialen.
• Initieert en organiseert activiteiten die er toe bijdragen dat de lacunes in kennis worden opgeheven. Te denken valt aan seminars, workshops, cursussen, bedrijfsbezoeken, website, documentatie, technische helpdesk enz.
• Houdt de relevante ontwikkelingen bij op het gebied van ontwikkeling en verwerking van (nieuwe) materialen.
• Initieert kennisoverdracht op het gebied van de ver- en bewerking van materialen, in het bijzonder metaal en composieten.
• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van kennispartners op het gebied van materialen.

U rapporteert in deze rol aan de Programma Manager van Teqnow
Beide taken zullen naar ontwikkeling in de toegewezen aandachtsterreinen over de functie worden verdeeld.

Uw profiel:

U heeft een actieve, extraverte, beleidsmatige en op ondernemen gerichte instelling. Verder bent u betrouwbaar, energiek met een proactieve houding, heeft u uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, bent u tactvol. U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, goede redactionele vaardigheden. Ook bent u gewend om - vooral op directieniveau - besturen, leden en diverse interne en externe relaties te adviseren op basis van integriteit en deskundigheid.

Voldoet u aan ons profiel?

• Een afgeronde hbo/academische opleiding gericht op materiaalkunde en de nodige technische know how.
• U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie.
• Er is sprake van affiniteit met, kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de industrie-sector.
• U heeft ervaring met het opzetten van kenniscentra.
• U beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, zowel Nederlands als Engels (Duits is een pré).

Heeft u interesse? Mail dan een brief –met cv.- aan de heer drs. J.W.R. Hofman, hofman@metaalunie.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. H.G.M. Faessen, hoofd afdeling Branches & Kenniscentra, tel. 030-605.33.44.

Voor nadere informatie over Metaalunie: www.metaalunie.nl.
 

Share this

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium en Roestvast Staal branche.

Velden met een * zijn verplicht