Go to top

STERK GROEIEND ELEMENT GROEIT UIT TOT WERELDS GROOTSTE TESTPARTNER

Grote aandacht voor kwalificatie 3D-productie


Kwaliteit en veiligheid zijn binnen industrieën als Luchtvaart, Olie en Gas (winning en transport), Automotive en in andere, veeleisende omgevingen uiterst belangrijk. Deze moeten worden gegarandeerd. Dat betekent optimale controle van materialen, machines en processen, zodat het uiteindelijke product 100% betrouwbaar is. Element Materials Technology test materialen, processen en samengestelde componenten in laboratoria en on-site, met behulp van de meest geavanceerde apparatuur. Een bedrijf dat voortdurend in beweging is. In gesprek met Sales Director Oil&Gas Europe, Erwin de Rijcke in Amsterdam.

Myriam BorghuisDe oorsprong van Element Materials Technology ligt zo’n 190 jaar geleden, ontstaan uit het grote Nederlands industriële bedrijf Stork, opgericht in 1827. In 2010 heeft Stork haar onderdeel Stork Materials Technology verkocht aan de Engelse investeringsmaatschappij 3I. Het daaruit ontstane bedrijf kreeg de nieuwe naam Element Materials Technology. ‘Wij hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt’, geeft De Rijcke, al vijftien jaar werkzaam bij Element, aan. ‘In Amerika zijn we momenteel het grootste bedrijf op het gebied van materiaaltesten aldaar in deze branche.’ In 2016 is Element weer doorverkocht aan investeringsmaatschappij Bridgepoint. ‘We zijn zeer content met deze ontwikkeling. Bridgepoint is de motor achter onze groeiambitie voor de komende jaren.’

Activiteiten Element


Bij Element worden materialen en producten getest, gekwalificeerd, gecontroleerd en gevalideerd. Andere activiteiten zijn het uitvoeren van schadeonderzoeken. Element Materials Technology richt zich daarbij op diverse materialen, van ferro’s en non-ferro’s tot aan polymeren. De branches, die worden bediend zijn divers, maar allemaal zeer veeleisend. Zoals Luchtvaart en Defensie; de meeste klanten zitten in Amerika, verder Olie en Gas, dat voornamelijk te vinden is in deze regio en in de Golf van Mexico. Ook is Transport, dat veelal in Amerika zit, een belangrijke groep en daarnaast zijn er nog andere industrieën, welke Element bedient.

Laboratoria over de hele wereld


Element Materials Technology beschikt momenteel over zo’n 65 locaties! In Nederland zijn er al vier. In Breda zit de grootste locatie. Dat is een samenvoeging van Breda met Rotterdam. Tevens staat er een grote locatie in Amsterdam. Verder zijn er laboratoria in Beek en in Hengelo. De locatie Veendam is deze maand (juni 2017) samengegaan met Hengelo. Voordelen van relatief kleinere labs samenvoegen zit hem natuurlijk niet alleen in personeel en kennis wat wordt gebundeld, alhoewel erg belangrijk om klanten nog beter van dienst te zijn. Zaken die verder meespelen zijn de verbeterde logistiek en een economischer gebruik van de apparatuur.
De Rijcke: ‘Eind van dit jaar zitten we mogelijk op meer dan 200 locaties. Element groeit sterk autonoom en door acquisities. Onlangs zijn er nieuwe aanbieders aangekocht door Element met meerdere laboratoria. In Duitsland zijn er vier nieuwe locaties toegevoegd en een nieuwe in Sevilla. Tevens zijn er plannen voor de acquisitie van een zeer grote speler, waaronder zo’n 135 laboratoria vallen.’
Momenteel heeft Element meer dan 2.200 medewerkers in dienst. Met de toevoeging van die grote partij komen er zo’n 4.200 man/vrouw personeel bij. Kortom, Element zal het komende jaar explosief groeien. En is voornemens om te blijven denken in uitbreidingen.


Erwin de Rijcke (l), Sales Director Oil&Gas Europe Element Materials Technology en Bob Klaver, AM-specialist en locatiemanager Amsterdam.


Bijzondere projecten


Element heeft incidentele en grote repeterende opdrachten. Momenteel wordt er gewerkt aan enkele enorme olie-en-gasprojecten wereldwijd. Een van die projecten is het TANAP-project. Dit project, waarbij TANAP staat voor ‘Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project’, moet Europa gaan voorzien van gas. De 45 miljard dollar kostende pijpleiding zal van Azerbeidzjan via Turkije en Georgië naar Griekenland, Albanië en Italië lopen. Erwin: ‘Een enorme opdracht, met circa 10.000 kilometer pijpleiding, waarvan het materiaal, de lasmethode en de lassen moeten worden gekwalificeerd. Om  de rondnaadlas komt een zogenaamde Field Joint Coating, die ook weer gekwalificeerd moet worden. Kortom, een geweldig project.’
Een ander groot project is de pijpleiding voor Turkisch Stream (ook wel South Stream genoemd). De gasleiding is onderdeel van een nieuw pijpleidingennetwerk dat Russisch gas via de Zwarte Zee naar Turkije moet gaan transporteren. Erwin: ‘Hiervoor doen wij momenteel veel mechanische, breukmechanische en corrosiebeproevingen. Naast South Stream start eind van dit jaar nog het Nord Stream 2-project. Daar zullen wij ook in participeren.’

Toename claddings


Element ziet dat de gebruikte materialen voor pijpleidingen en constructies veranderen. ‘We zien steeds meer toepassingen van clad-materialen, zoals Inconel-claddings en duplex-claddings.’

NEN-EN-ISO/IEC 17025


Alle labs van Element Materials Technology zijn gecertificeerd en geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Daarnaast beschikken de laboratoria over branchegerelateerde certificeringen, zoals bij voorbeeld Nadcap welke van toepassing is voor de Aerospace-industrie. Nederland is met name gericht op olie- en gasgerelateerde bedrijven. Een belangrijk testgebied daarbij is destructief onderzoek ten behoeve van lasser- en lasmethodekwalificaties. Een andere belangrijke groep is die van levensduuronderzoeken en schadeonderzoeken. ‘Onder de destructieve onderzoeken vallen alle soorten mechanische beproevingen, inclusief breukmechanische beproevingen (zoals CTOD), vermoeiingsproeven, metallografisch onderzoek, chemische analyses en diverse corrosieonderzoeken.’
Ook kan de SSC-test (Sour Service Corrosion) worden aangeboden. Dit is een corrosietest onder H2S-condities, veel gevraagd in de olie- en gasindustrie, waar pijpleidingen en constructies in diepzeewater worden blootgesteld aan een H2S-omgeving (zwavelwaterstof).

Meer focus op Aerospace


De industrieën, die in Nederland en België worden bediend, zijn met name olie- en gasgerelateerd. De Rijcke: ‘In Amerika zijn we extra sterk in de Aerospace. In Europa komt dat ook steeds meer. In Engeland en Duitsland zijn bepaalde labs al helemaal ingericht op Aerospace. Verder worden onder andere in Zuid Europa uitbreidingen verwacht, waar ook veel Aerospace-industrie zit. In deze industrie wordt veel aluminium toegepast.’
Het testen binnen deze industrie vraagt wel een andere werkstructuur en specifieke testen. Overeenkomsten binnen Aerospace en Olie en Gas zijn veiligheid en betrouwbaarheid, die in beide industrieën uiterst belangrijk zijn. Verschillen zijn er ook. De Rijcke: ‘Aerospace is veel meer productie gepland. Daar zitten grote materiaalkwalificatieprogramma’s aan vast. De werkzaamheden die Element verricht voor de olie- en gasindustrie zijn veel meer ad hoc.

Kennis is kracht


Die focus op kennis blijft belangrijk. ‘Element is het snelst groeiende bedrijf binnen de TIC sector. TIC staat voor Testing-Inspection-Certification. Wij zijn uitermate ambitieus. Naast dat wij beschikken over veel kennis en ervaring, hebben we het voordeel dat er een grote investeringsmaatschappij achter ons staat die onze ambitieuze groei kan waarmaken. Onze missie is om s’ werelds grootste, betrouwbare testpartner te worden op het gebied van materiaaltesten en productkwalificatie en we gaan aardig die kant uit.’
Naast de uitbreiding op Aerospace-gebied, ziet Element veel potentie richting de medische industrie. Maar ook de windenergie vraagt om testactiviteiten. Nog een richting, waar Element zich steeds meer op gaat richten, is maritieme en protective coatings. Er is onlangs een nieuw coatinglab opgezet in Amsterdam. ‘Internationale coatingleveranciers kwalificeren nu bij ons. Er is flink geïnvesteerd in kennis en apparatuur. Ook zorgen we dat we die kennis steeds meer in huis krijgen.’


 

Van draaibank, naar CNC, naar 3D


3D-printing of Additive Manufacturing (AM) is een technologie waarmee complexe producten snel en zuinig kunnen worden gefabriceerd. Maar de kwaliteit van deze producten moet ook worden gegarandeerd. AM-specialist binnen Element Amsterdam is locatiemanager Bob Klaver. ‘Wij zijn met name bezig met het kwalificeren van de materialen voor powder bed fusion. Dan hebben we het over verschillende legeringen, van gewoon RVS tot exotische materialen zoals cobalt-chroom- of titaanlegeringen. Er zijn al zo’n 15 tot 20 verschillende legeringen, die geprint kunnen worden. De eisen liggen vaak heel hoog voor de producten die met AM worden gemaakt. Wat wij doen is de chemische analyse op de metaalpoeders die het uitgangsmateriaal vormen voor deze techniek. Ook voeren we diverse beproevingen uit op het uiteindelijke geprinte product. Deze techniek wordt veel ingezet voor de luchtvaart, met een heel eigen eisenpakket. Ook voor de medische industrie is het interessant. Er wordt streng gecontroleerd op de chemische samenstelling. Aan bijvoorbeeld implantaten voor gewrichten zijn specifieke eisen verbonden. Daarop kunnen wij ook testen.’

‘Onze kracht zit hem in het totaalpakket aan testen. Daarmee is vaak een uitgebreid scala aan kostbare testapparatuur gemoeid. Niet ieder testbedrijf bezit deze. Bij een chemische analyse op metaalpoeders wordt gebruikgemaakt van ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectroscopy), Atomic Absorption (AA), Graphite Furnace Combustion en Fusion-analysis. Met dit grote aanbod en korte doorlooptijden onderscheiden wij ons’, aldus Klaver. ‘Ook kunnen wij dergelijke analyses uitvoeren onder Nadcap-accreditatie, wat een extra kwaliteitsborging is voor de luchtvaartindustrie.’

Normering binnen AM


‘Bij conventionele materialen zijn de productieprocessen al redelijk gestandaardiseerd. Dat is anders bij AM-technieken, waar veel meer vrijheid is. Vooral voor powder bed fusion is grote behoefte naar standaardisatie’, zegt Klaver.
Verder is Element actief in RAMLAB, een samenwerking van meerdere bedrijven op het gebied van WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing). RAMLAB (Rotterdam Additive Manufacturing LAB) is het eerste fieldlab met 3D-metaalprinters dat zich richt op de haven gerelateerde industrie. RAMLAB gebruikt 3D-metaalprinters voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D-ontwerpen en certificering.
De AM-techniek is toch nog redelijk nieuw en zeker de normering loopt achter. Er is wel een ISO-norm in ontwikkeling, maar met de grote hoeveelheid variabelen in de productie is dat nog niet eenvoudig. Zonder ISO-normering en procesmonitoring kunnen er geen gestandaardiseerde garanties worden afgegeven. Het is voor Element interessant om een goede partij te zijn voor bedrijven die hun product willen laten certificeren. Deze techniek heeft veel toekomst.

Scala aan mogelijkheden


Als voorbeeld van de mogelijkheden binnen de 3D-techniek, toont Klaver een foto van een 3D-product van RVS, voorstellende de Dom van Aken, slechts enkele centimeters groot. ‘Voor ons is belangrijk dat wij meegaan in die ontwikkeling binnen AM.  Wij zoeken naar de meest uitgebreide kennis op het gebied van AM-materialen en AM-processen. Zo kunnen wij klanten adviseren en zijn wij klaar om, zodra de normeringen vrijkomen, ook hoogwaardig te testen.’
‘Wij zien ons als ondersteunende en certificerende partij voor de producent en de gebruiker van de apparatuur, en voor de materiaalleverancier en -gebruiker. In die hele keten worden wij gezien als onafhankelijke partij. Wij letten op de vraag uit de markt, bijvoorbeeld vermoeiingstesten, en proberen daar een antwoord bij te vinden.’
Voorlopig wordt alle kennis over AM gebundeld in Amsterdam.

Blijven werken aan veiligheid


In de verschillende locaties worden meerdere routinematige opdrachten uitgevoerd. Maar de expertise van Element Materials Technology komt met name tot zijn recht in de hoogwaardige kwalificaties en geavanceerde onderzoeken.
‘Daarbij blijven materiaalkennis, betrouwbaarheid en veiligheid onze belangrijkste speerpunten. Hierin controleren we onszelf ook. Dat doen wij middels een intern testprogramma (Round Robin). Periodiek worden dezelfde testen door alle laboratoria uitgevoerd. Daarmee kunnen we aantonen – ook aan onszelf – dat de waarden en bevindingen, die daaruit voortkomen, juist en uniform zijn.’
Element Materials Technology, een sterk bedrijf om trots op te zijn. Met extra ontwikkelingen richting Aerospace, maritieme coatings en 3D-printen en de implementatie van de vele acquisities is Element voortdurend in beweging. De Rijcke: ‘We blijven ons met groot enthousiasme ontwikkelen en werken aan veiligheid. Samen met onze ambitieuze groeiplannen realiseren we een gezonde, positieve toekomst.’

www.element.com

Share this

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium en Roestvast Staal branche.

Velden met een * zijn verplicht