Go to top

Laat onwerkbaar weer regeling met rust


De huidige vorstverletregeling, opgebracht door werkgevers in hun eigen sector, zorgt ervoor dat bij een strenge vorstperiode werknemers worden doorbetaald. Dat is een prima regeling en veel socialer kan het niet. Toch wordt deze regeling mogelijk op korte termijn verboden. En dat in deze toch al moeilijke economische tijden. Als deze regeling wordt aangepast, pleit de Koninklijke Metaalunie voor maximaal 2 weken eigen risico.

Dit staat in het wetsvoorstel vereenvoudiging UWV- regeling en is de doodsteek voor veel kleine bedrijven. Het afschaffen van de vorstverletregeling, waar het hier om gaat, in een tijd dat het met de bouw en bouw gerelateerde bedrijven toch al slecht gesteld is, getuigt van weinig sociaal gevoel. De drogredenering dat in geval van onwerkbaar weer naast twee weken ondernemersrisico ook nog een ‘eigen-risico’ hoort, moet van tafel.

In het wetsvoorstel worden de Regeling onwerkbaar weer en de Werktijdverkorting-regeling in de WW samengevoegd tot één Calamiteitenregeling. Feitelijk wordt hiermee de vorstverletregeling afgeschaft. Tot nu toe is het volgens de CAO Metaal & Techniek zo geregeld, dat bij vorst de werknemers een beroep kunnen doen op de vorstverlet regeling. Zij krijgen dan een tijdelijke WW-uitkering. De regeling wordt door de bedrijfstak zelf opgebracht en door de werkgevers betaald. Het geeft bedrijven die te maken hebben met vorstverlet wat extra lucht. Door het wegvallen van de omzet, er kan niet geproduceerd worden, wordt de werkgever enigszins gecompenseerd bij de doorbetaling van het loon omdat de werknemer een WW-uitkering krijgt. Let wel, daar wordt dus gewoon premie voor betaald.

Sociale partners in de Metaal & Techniek - met ruim 300.000 werknemers - maar ook de Stichting van de Arbeid, hebben grote bezwaren geuit tegen het wetsontwerp. Al enige decennia zijn door werkgevers en werknemers in CAO's voor branches/bedrijfstakken specifieke afspraken gemaakt over onwerkbaar weer. Deze afspraken zijn op maat gemaakt en passen bij een specifieke branche/bedrijfstak.

Met het afschaffen van de vorstverletregeling worden veel kleine bedrijven, die te maken hebben met vorstverlet ernstig gedupeerd. Juist in deze tijd, waar alle bouw gerelateerde bedrijven toch al in de problemen zijn, kan het afschaffen van de vorstverletregeling (officieel onwerkbaar weer) funest zijn voor de bedrijven.

Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat de eerste twee weken van vorst ‘gewoon’ tot het ondernemersrisico behoort. Dan volgt de vreemde redenering, dat na die twee weken de werkgever vervolgens een ‘eigen-risico’ heeft van twee weken. M.a.w. pas na een aaneengesloten periode van vier weken vorst kan UWV eventueel tot uitbetaling overgaan. Dit komt praktisch nooit voor. Het ondernemers risico is juist gelegen in het feit dat er bij onwerkbaar weer sprake is van een calamiteit en dat de ondernemer het risico loopt. Optellen van calamiteit (twee weken) en eigen risico is dus belachelijk.

De mogelijkheid om in de bedrijfstak een eigen onwerkbaar weer- regeling te hebben, moet behouden blijven. Het is een gewenst sociaal systeem opgebracht door de werkgever zelf. En houdt het eigen risico in ieder geval op maximaal twee weken

(bron: Koninklijke Metaalunie)

Share this

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht